Fractieblog

Fijn dat u de weblog van de fractie bezoekt! Wekelijks zal één van de fractieleden hier een weblog verzorgen. Reageren kan door hier te klikken. Wij wensen u veel leesplezier.

Blog Posts

Wonen op de Kijktuinen · 16 januari 2021

Maandag 11 januari 2021 is het conceptplan om op de locatie van de Kijktuinen te kunnen gaan bouwen in de commissie besproken.  Er ligt een mooi plan. Een plan met ruimte voor vooral starters en jongeren met onder andere sociale huur en sociale koop. Verder ook gezinswoningen en de mogelijkheid om […]

Lees meer

De Prik · 9 januari 2021

Laat ik namens Gemeentebelang beginnen met iedereen een goed maar bovenal een gezond 2021 toe te wensen! Waarschijnlijk heeft het overgrote deel van de mensen elkaar tijdens de jaarwisseling iets soortgelijks toegewenst. Toch heeft deze wens dit jaar een andere lading. We hebben een  bijzonder, door Corona overheerst, jaar afgesloten. […]

Lees meer

Goede zeden bepaal je zelf! · 26 december 2020

Goede zeden bepaal je zelf. Wie is de gemeente om te bepalen wat je wel en niet mag kijken? Afgelopen raadsvergadering heeft de SGP met ondersteuning van de ChristenUnie per amendement een aanpassing in het APV aan laten brengen. Kort door de bocht houdt het amendement in  dat er in […]

Lees meer

En door! · 19 december 2020

Een veelgehoorde kreet in onze vergaderingen: ‘en door!’. Soms zelfs nog met een beetje rollende ‘r’, zoals Mathijs van Nieuwkerk dat zo mooi kan.  Politici praten nou eenmaal graag, soms omdat ze zichzelf graag horen praten (dat zie ik bij Gemeentebelang gelukkig niet), soms omdat ze écht betrokken zijn bij […]

Lees meer

Afspraak is afspraak! · 12 december 2020

Mijn vorige weblog had de welluidende titel: Laat ondanks de mondkapjes van je horen! Wat schetst mijn verbazing afgelopen week: Een aantal lieden die bewust zonder een mondkapje op een intimiderende wijze enkele winkels binnengaan, medewerkers daar de stuipen op het lijf jagen en op een totaal misplaatste wijze van […]

Lees meer

Wie is er de baas? · 5 december 2020

In onze democratie kiezen inwoners de volksvertegenwoordigers. In een gemeente zijn dat de raadsleden. De wethouders en ambtenaren voeren het coalitieakkoord uit aan de hand van voorstellen die aan de raad voorgelegd worden. Binnen de landelijke wet en regelgeving is soms weinig mogelijk om specifieke keuzes te maken maar waar […]

Lees meer

Participatie: een vak apart · 28 november 2020

Aangezien de politiek zich zeer regelmatig met onze portemonnee en ons welzijn bemoeid willen inwoners en ondernemers zich ook graag uiten richting politiek, zeker als het de directe belangen raakt. Dat is logisch en uiteraard wenselijk en daar is dus het woord participatie voor uitgevonden. In de praktijk blijkt participatie […]

Lees meer

Het is te gemakkelijk! · 21 november 2020

In 2015 werden de gemeenten geconfronteerd met een decentralisatie. Vanuit het Rijk werden er taken overgeheveld naar de gemeenten te weten: Jeugdwet, WMO en Participatie. Tegelijk werd er een korting van 25% mee doorgevoerd. Doe het maar gemeente! Nu blijkt dat, na onderzoek vanuit het Sociaal en Cultureel Plan Bureau […]

Lees meer

Afval scheiden loont! · 14 november 2020

Inwoners van de gemeente hebben straks zelf invloed op de afvalstoffenrekening die zij betalen. Hoe beter ze hun afval scheiden en daarmee minder vaak restafval aanbieden hoe minder ze betalen. Afgelopen raadsvergadering werd de begroting 2021 – 2024 behandeld en in de begroting kwam  Diftar ter sprake. Strikt genomen betekent […]

Lees meer

House of cards · 7 november 2020

25 Keer meer dan gemiddeld keken we deze week naar CNN. De afgelopen dagen ontknoopte zich een zinderende ontknoping van de Amerikaanse verkiezingen. Spannender dan vooraf gedacht. En al lijkt op moment van schrijven de uitslag steeds duidelijker, de strijd is nog lang niet gestreden. Wat rest is eigenlijk vooral […]

Lees meer
Bekijk archief