Participatie in intense samenwerking met Inclusiefgroep (SW)

Door de invoering van de Participatiewet dreigde de Inclusiefgroep het loodje te moeten leggen. Mede door onze betrokkenheid en inzet heeft de Inclusiefgroep nog volop kansen. Ons doel is niet de inclusiefgroep op zich maar vooral de veilige werkomgeving voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Gemeentebelang is de Inclusiefgroep een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.