Invoering van transities sociale domein met behoud van kwaliteit.

De transities in het sociale domein werden in 2015 doorgevoerd. De redenatie van de Haagse politiek was dat gemeenten dichter bij de inwoners stonden en dus efficiënter konden werken. Daar zit een kern van waarheid in maar het was vooral een bezuiniging. Als het dan mis gaat dan kan er gewoon naar de gemeente worden gewezen en dat hebben we ook al gezien helaas. Mede door onze inzet loopt het in onze gemeente goed maar we moeten alert blijven.