Hemelwatervisie voor droge voeten in de hele gemeente.

Doordat het klimaat nogal veranderd, er steeds meer bebouwing komt en  mensen steeds meer hun tuinen bestraten komt het steeds vaker voor dat de overvloedige regenval niet op de juiste wijze verwerkt wordt. Vooral in Elspeet maar ook in Nunspeet lopen panden wel eens onder water. Samen met inwoners moet naar oplossingen worden gezocht. Inwoners kunnen daartoe hun regenpijp afkoppelen zodat het riool niet vol loopt en de gemeente moet zorgen dat hemelwater op adequate wijze wordt afgevoerd. Door de hemelwatervisie waar wij ook aan meewerkten is dit proces in gang gezet.