Stand van zaken standpunten

We willen graag eerlijk en helder zijn over de resultaten van onze inzet. Daarom benoemen we hier onze behaalde speerpunten maar ook de speerpunten die we niet hebben kunnen realiseren. Natuurlijk is er nog veel meer wat we in het belang van de inwoners van onze gemeente hebben bereikt maar we houden het hier graag bij speerpunten. De behaalde resultaten zijn vanzelfsprekend het resultaat van een meerderheid in de gemeenteraad van Nunspeet.

Gerealiseerde punten

Hybride veld Vierhouten

In het seizoen 2018 – 2019 zal de voetbalvereniging Vierhouten haar thuiswedstrijden en trainingen kunnen afwerken op een nieuw hybride veld. Precies zoals we dat bij Gemeentebelang graag zien.

Lees meer

Parkeren Vierhouten

Gemeentebelang pleit al lang voor meer parkeergelegenheid in Vierhouten. Dat zal in 2017 gerealiseerd zijn. We hebben het geagendeerd en op de agenda gehouden en het resultaat is mooi en passend bij Vierhouten. Op de hoek Ganzenakkers-Nunspeterweg wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd. Op dit nieuwe parkeerterrein is straks plek voor […]

Lees meer

indoor-speeltuin

Gemeentebelang heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat we in onze gemeente een slecht weer accommodatie voor de kleinsten willen door de komst van een indoor-speeltuin. Met de realisatie van binnenspeeltuin De Tol aan de Elspeterweg te Nunspeet (Bij camping De Tol) is ook deze wens gerealiseerd. De eigenaren van de […]

Lees meer

Nieuwbouw zwembad, sporthal en turnhal

Precies zoals het in ons verkiezingsprogramma staat komt er een nieuw zwembad met sporthal en turnhal op een getrivialiseerd sportpark de Wiltsangh. We hopen hier in 2018 een eind mee op weg te zijn.

Lees meer

Revitalisering sportpark De Wiltsangh.

Sportpark de Wiltsangh is oud en versleten. Nodig aan een opknapbeurt toe. Door plaatsing van de nieuwe sporthal heeft dit project enige vertraging opgelopen maar de draad gaat nu weer opgepakt worden. Gemeentebelang heeft dit al meer dan 10 jaar als speerpunt. Daarom zijn we blij dat we deze speerpunt […]

Lees meer

Betaalbare woningen in Elspeet noord en straks in Molenbeek.

Jong Gemeentebelang spoort de raadsleden van Gemeentebelang altijd aan om betaalbare en dus starterswoningen te realiseren in onze gemeente. Voor jongeren maar ook voor veel andere inwoners hebben we nog steeds veel goedkope woningen nodig. Gemeentebelang is blij dat nu de economische recessie voorbij is de nieuwbouwwijken Molenbeek in Nunspeet […]

Lees meer

Hemelwatervisie voor droge voeten in de hele gemeente.

Doordat het klimaat nogal veranderd, er steeds meer bebouwing komt en  mensen steeds meer hun tuinen bestraten komt het steeds vaker voor dat de overvloedige regenval niet op de juiste wijze verwerkt wordt. Vooral in Elspeet maar ook in Nunspeet lopen panden wel eens onder water. Samen met inwoners moet […]

Lees meer

Het Jeugdsportfonds maakt het mogelijk dat iedereen mee kan doen.

Sporten is gezond en goed voor de sociale samenhang. Kinderen leren dingen samen te doen en rekening met elkaar te houden. Gemeentebelang streeft er altijd naar dat iedereen kan sporten. Het jeugdsportfonds maakt dit mogelijk voor alle kinderen.

Lees meer

Participatie in intense samenwerking met Inclusiefgroep (SW)

Door de invoering van de Participatiewet dreigde de Inclusiefgroep het loodje te moeten leggen. Mede door onze betrokkenheid en inzet heeft de Inclusiefgroep nog volop kansen. Ons doel is niet de inclusiefgroep op zich maar vooral de veilige werkomgeving voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Gemeentebelang […]

Lees meer

Invoering van transities sociale domein met behoud van kwaliteit.

De transities in het sociale domein werden in 2015 doorgevoerd. De redenatie van de Haagse politiek was dat gemeenten dichter bij de inwoners stonden en dus efficiënter konden werken. Daar zit een kern van waarheid in maar het was vooral een bezuiniging. Als het dan mis gaat dan kan er […]

Lees meer

Een Marktplein als ontmoetingsplek in plaats van parkeerplek. (Moet nog minder kaal)

Het is echt een Gemeentebelang idee geweest om het blik (auto’s) van de markt te halen en daar een ontmoetingsplek te maken voor onze inwoners en gasten. Met grote trots is ons dat gelukt. We zijn echter nog lang niet klaar. Het is kaal en saai omdat aankleding en sfeerverhogende […]

Lees meer

In alle kernen de dorps- buurt- kulturhuizen op orde met Veluvine als plek voor de hele gemeente en ver daarbuiten.

De gemeente Nunspeet bestaat uit 4 authentieke kernen. In de grootste kern Nunspeet is enkele jaren geleden een belangrijke speerpunt van Gemeentebelang gerealiseerd. De multifunctionele accommodatie Veluvine is een feit en de ontmoetingsplek op veel gebieden voor veel mensen. In de kern Hulshorst heeft het dorpshuis De Wieken een behoorlijke […]

Lees meer

Niet gerealiseerde punten

Rondweg west

Helaas was het door knellende natuurwetgeving nagenoeg niet mogelijk om aan de westkant van Nunspeet een rondweg aan te leggen. Dit geeft ons wel een kans om sneller met de Stationsomgeving aan de slag te gaan

Lees meer

Vrachtwagen parkeerplaats

Een parkeerplaats voor vrachtwagens is op dit moment niet haalbaar. Niet alleen vanwege het nog ontbreken van een goede plek maar ook omdat de kosten voor de gebruikers veel te hoog zouden worden. Gemeentebelang zal altijd meewerken aan een reëel particulier initiatief om wel een vrachtwagenparkeerplaats te realiseren.

Lees meer

Schaapskooi voor Schaapskudde gemeente Nunspeet

Een nieuwe schaapskooi voor de Stichting Schaapskudde gemeente Nunspeet kwam er nog niet. De in de ogen van Gemeentebelang goede plannen werden door andere partijen als onvoldoende beschouwd. Vanzelfsprekend blijven we niet in mineur hangen maar kijken vooruit naar nieuwe kansen voor een kooi die groot genoeg is om e […]

Lees meer