Nieuws

Gemeentebelang hecht aan goede communicatie met de inwoners van onze gemeente. Door nieuwsberichten proberen we u op de hoogte te houden van zaken waar we ons mee bezig houden. Natuurlijk zit hier ook een stukje promotie in maar de nadruk ligt op onze drang om informatie met de inwoners van de gemeente Nunspeet te delen. Om goed in verbinding te zijn streven wij er ook naar om uw mail snel te beantwoorden.

Nieuws

Motie voor goede zorg dichtbij de inwoners · 16 juli 2019

NUNSPEET – Gemeentebelang heeft het initiatief genomen tot een raadsbrede motie richting de centrale regering in Den Haag om meer nadruk te leggen op de zorgen rondom de tekorten in het sociaal domein. De gemeente Nunspeet zal, bij ongewijzigde budgetten, bezuinigingen moeten doorvoeren om de financiële gevolgen te beperken. Minder […]

Lees meer

Nunspeet is een sterk toeristisch merk · 8 juli 2019

NUNSPEET – Gemeentebelang heeft de uitkomsten van de themabijeenkomst “toerisme lust of last” aangeboden aan wethouder Marije Storteboom. Zij zal de bevindingen van de aanwezigen meenemen tijdens de ontwikkeling van een visie ten aanzien van toerisme op de Veluwe. Dat toerisme een belangrijke (economische) pijler is voor de gemeente Nunspeet […]

Lees meer

Gemeentebelang stelt vragen over energietransitie · 7 juli 2019

Geacht college, Op 28 juni jl. is het landelijk klimaatakkoord gepresenteerd. Naar verwachting zal ik in oktober 2019, nadat alle betrokken partijen hun handtekeningen onder het akkoord gezet hebben, het uitvoeringsproces van start gaan. Volgens de landelijke planning zal 6 maanden na ondertekening de eerste versie RES Noord-Veluwe, waar Nunspeet […]

Lees meer

Gemeentebelang uit zorgen over bomenkap · 7 juli 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de boskap in de gemeente Nunspeet. Van diverse inwoners kwam er al langere tijd verontruste signalen binnen  bij de lokale partij over de hoeveelheid bomen die gekapt worden en de manier waarop dit gedaan wordt. […]

Lees meer

Gemeentebelang bezoekt voedselhulp Nunspeet · 4 juli 2019

NUNSPEET – Gemeentebelang Nunspeet heeft een werkbezoek gebracht bij de Voedselhulp Nunspeet. De lokale partij deed dit om enerzijds waardering te tonen voor de grote groep vrijwilligers die zich inzetten voor deze organisatie, als ook om aandacht te vragen voor de problematiek waar sommige inwoners van de gemeente Nunspeet mee […]

Lees meer

Bekijk meer nieuws