Nieuws

Gemeentebelang hecht aan goede communicatie met de inwoners van onze gemeente. Door nieuwsberichten proberen we u op de hoogte te houden van zaken waar we ons mee bezig houden. Natuurlijk zit hier ook een stukje promotie in maar de nadruk ligt op onze drang om informatie met de inwoners van de gemeente Nunspeet te delen. Om goed in verbinding te zijn streven wij er ook naar om uw mail snel te beantwoorden.

Nieuws

Gemeentebelang geeft gift aan Stichting Historisch Museum Elspeet · 23 oktober 2020

Vereniging Gemeentebelang heeft een gift van 300 euro gegeven aan de Stichting Historisch Museum Elspeet. Bestuurslid Dick Hazeleger kreeg de cheque overhandigd van Danny Vis en Jolanda van Tol namens de organisatie van de Nunspeetse Heideloop. De 12e Nunspeetse Heideloop, georganiseerd door de Vereniging Gemeentebelang, was een succesvol evenement. En […]

Lees meer

Gemeentebelang praat met Samoza over brandgevaar en duurzaamheid · 21 oktober 2020

Nunspeet – De fractie van Gemeentebelang Nunspeet heeft in september een werkbezoek gebracht aan camping Samoza in Vierhouten. Er is onder andere van gedachten gewisseld over de plannen van de veiligheidsregio om de aanrijtijden bij een natuurbrand te verlengen en over de inspanningen die Samoza doet in het kader van […]

Lees meer

Algemene beschouwingen op de programmabegroting 2021-2024 · 15 oktober 2020

Gemeentebelang complimenteert het college en de betrokken ambtenaren met de kwaliteit van de begroting. Nunspeet is een financieel gezonde gemeente en hoewel er de nodige uitdagingen zijn, zeker ook als gevolg van de corona crisis, en er voorbehouden zijn gemaakt is er toch weer een op papier sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. […]

Lees meer

Danny Vis nieuwe bestuursvoorzitter Gemeentebelang · 15 oktober 2020

NUNSPEET – De leden van de Vereniging Gemeentebelang hebben Danny Vis gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Op de algemene ledenvergadering stemde de leden eensgezind in met de voorgedragen bestuurswisseling. Danny Vis volgt bij Gemeentebelang Mark van de Bunte op die de afgelopen drie jaar het voorzitterschap bekleedde. Bijzondere […]

Lees meer

Gemeentebelang hoort: “Capaciteit wijkagenten blijft mager” · 4 oktober 2020

Nunspeet – Aan de wens van Gemeentebelang Nunspeet om de functie van wijkagent weer meer prioriteit te geven kan maar heel moeilijk invulling  worden gegeven. Dit blijkt uit het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders op vragen van Gemeentebelang met betrekking tot de inzet van politie en gemeentelijke […]

Lees meer

Bekijk meer nieuws