Nieuws

Gemeentebelang hecht aan goede communicatie met de inwoners van onze gemeente. Door nieuwsberichten proberen we u op de hoogte te houden van zaken waar we ons mee bezig houden. Natuurlijk zit hier ook een stukje promotie in maar de nadruk ligt op onze drang om informatie met de inwoners van de gemeente Nunspeet te delen. Om goed in verbinding te zijn streven wij er ook naar om uw mail snel te beantwoorden.

Nieuws

Nunspeet aan Zee stap dichterbij · 20 januari 2021

Woensdagavond was er een informele raadsbijeenkomst (online) met als onderwerp Nunspeet aan Zee. Een van de speerpunten uit onze verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 20 jaar. Na een korte presentatie waar leuke ideeën naar voren kwamen was er gelegenheid om input te geven. Een goede toegankelijkheid van het terrein met een […]

Lees meer

Gemeentebelang Nunspeet: stop met afsluiten Veluwe · 20 januari 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet vraagt in een brandbrief aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Gelderland om voorlopig niet door te gaan met het project Recreatiezonering en aan grondeigenaren om niet zomaar natuurgebieden af te sluiten. De lokale partij mist onderbouwing en zeggenschap van inwoners in deze ingrijpende maatregelen op de Veluwe. […]

Lees meer

Gemeentebelang: zet steunpakket cultuur optimaal in! · 7 januari 2021

Nunspeet – Afgelopen december is bekend geworden dat het rijk met het 2e steunpakket 482 miljoen heeft vrijgemaakt voor de cultuursector. Onderdeel van het tweede sectorspecifieke steunpakket is een bijdrage van 150 miljoen euro voor gemeenten ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur. Met de namen van Jos Lussenburg en […]

Lees meer

Hart onder de riem voor brandweer en politie · 31 december 2020

Vandaag wordt dit barre jaar afgesloten met weliswaar wat positieve vergezichten rondom Corona maar we zijn er helaas nog lang niet. Er zijn dan ook duidelijk beperkende maatregelen voor vanavond afgekondigd wat ten koste gaat van de gezelligheid en samenhang die de jaarwisseling in de regel geeft. Hoewel het overgrote […]

Lees meer

Eindejaarscolumn in Nunspeet Huis aan Huis · 30 december 2020

Lees meer

Bekijk meer nieuws