Martin Mol

Wie is die Gemeentebelanger?
Het begon met de vraag aan mij als lokale ondernemer voor het plaatsen van een advertentie in het contactorgaan voor de leden, het Klaverblad, ergens in 2004. Sinds 1988 ben ik actief in de detailhandel. Begonnen in de muziek, cd’s en dvd’s, eerst onder H&M, enkele jaren later de samenwerking gezocht in franchise onder de naam Ear&Eye Videoland. Sinds 2002 actief met een dierenspeciaalzaak als Dierspecialist Berben. Destijds was ik actief als bestuurslid van de OVN en dat had ook het bestuur van Gemeentebelang in de smiezen en kwam al snel de vraag om actief te worden en een bestuursfunctie op mij te nemen. Medio 2006 heb ik het secretariaat op mij genomen en een jaar later ook steunfractielid geworden. Ik was inmiddels geprikkeld om ook hier de samenwerking te zoeken om meer voor elkaar te krijgen voor zowel het bedrijfsleven als voor de inwoners, nu ruim 6 jaar als raadslid.
Ik ben Martin Mol, 61 jaar, al 37 jaar getrouwd met Corrie. We hebben een zoon van 31 en een dochter van 28. Geboren aan de Varelseweg en ruim 25 jaar getogen aan de Klarenweg in Hulshorst. Sinds 2013 wonen wij nu boven de zaak aan de Stationslaan in Nunspeet.

Nadat ik mijn studie orgel, piano en koordirectie aan het conservatorium te Zwolle heb afgerond heb ik nog een aantal jaren een lespraktijk gehad en diverse koren over de Veluwe gedirigeerd. In 1988 de switch gemaakt naar de Retail.

Waarom Gemeentebelang?
Lokale politiek van en voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Zo verwoordde Gemeentebelang oprichter Jos Lussenburg dat toen burgemeester Martens hem vroeg voor welke partij hij dan mee zou doen aan de verkiezingen in 1946. Het gaat Gemeentebelang niet om geloof, afkomst of ras. Belangen behartigen voor iedereen! Dat is wat mij aanspreekt en waarom ik nu al vele jaren actief ben voor deze mooie club.

Waar ik mij als Gemeentebelanger al jaren voor inzet is het zoeken naar de verbinding. Welke afwegingen maak je als raadslid? Waar hebben in de inwoners en bedrijven het meeste baat bij? Dan heb je ook in onze gemeentepolitiek elkaar nodig. Zoek je de samenwerking op en streef naar een breed draagvlak. Dat heeft Gemeentebelang al meer dan 35 jaar als coalitiepartner bewezen en dat spreekt mij aan. Dat is ook de enige manier als je iets wil bereiken. Samenwerken binnen de politiek maar ook samenwerking met het lokale bedrijfsleven, het onderwijs en de maatschappelijke instellingen zullen onze gemeente de komende jaren nog beter laten functioneren en nog mooier maken!