Marije Storteboom

Ik ben Marije Storteboom en na te zijn opgegroeid in Nunspeet ben ik sinds 2011 weer woonachtig in Nunspeet. Het is tenslotte het leukste en mooiste dorp van Nederland. Ik woon in Nunspeet samen met mijn man en drie kinderen. Sinds januari 2016 ben ik in de gemeente Nunspeet wethouder geworden namens Gemeentebelang. Ik hou mij bezig met de volgende onderwerpen: verkeer en vervoer, water, openbare ruimte, natuur en landschap, recreatie en toerisme. Als projectwethouder hou ik mij bezig met de stationsomgeving, het centrum en wijken en kerngericht werken.

Hieronder een korte weergave wat er deze collegeperiode op stapel staat. Veel grote projecten zoals de stationsomgeving, duurzaamheid, De Wiltsangh en het zwembad en de nieuwbouw van scholen. Binnen mijn onderwerpen gaan we werken aan een visie voor recreatie en toerisme, belangrijk omdat in Nunspeet  veel toeristen komen en verblijven. Wijk- en kerngericht werken moeten we verder gaan optuigen, waarbij het belangrijk is dat de gemeente zichtbaarder wordt op straat en beter aanspreekbaar is. Binnen het werken aan water staat de klimaatadaptatie hoog op de agenda (hiermee wordt bedoeld dat we voorbereid moeten zijn op de klimaatgevolgen zoals zwaardere buien en droogte). Bij verkeer en vervoer gaan we o.a. werken aan de 2e fase van de Oenenburgweg, de Harderwijkerweg binnen en buiten de bebouwde kom bij Hulshorst en nog veel meer. Binnen het programma het centrum zal het marktplein verbeterd worden en gaan we verder werken aan het centrum om het aantrekkelijk en mooier te maken (denk aan fietsparkeren, meer groen, etc). Binnen openbare ruimte wordt gewerkt aan een nieuw groenbeleidsplan, wat het beleid gaat aangeven voor de aankomende tien jaar hoe we omgaan met de openbare ruimte, hierin is bijvoorbeeld biodiversiteit steeds belangrijker. Maar ook gaan we het hondenpoepbeleid evalueren, waar zitten de knelpunten en waar kunnen we verbeteren. Tenslotte is dit laatste een van de grootste ergernissen van onze inwoners.

Zomaar even een korte schets van waar ik als wethouder mee aan de slag ga. Mocht u vragen hierover hebben, kunt u altijd contact met mij opnemen.