Gerrard Vinke

Even voorstellen….

Mijn naam is Gerrard Vinke, geboren en getogen in gemeente Nunspeet, en kan me nauwelijks voorstellen dat dat verandert. Als ik thuis kom van vakantie, het dorp Nunspeet inrijd, ben ik onder de indruk en snap ik niet meer dat ik wegging. Voor onze twee zoons een prachtige omgeving om in op te groeien. Dat is ook waarom ik lid ben geworden van Gemeentebelang: ik wil de leefbaarheid van gemeente hoog houden, met aandacht voor de duurzame, brede economische groei; duurzaam: met oog voor milieu, en breed: iedereen profiteert. Juist mensen in kwetsbare posities een perspectief bieden, door mensen te ondersteunen in ontwikkeling (scholing), draagt bij aan brede en gedragen groei!

Daar geloof ik gepassioneerd in: daarom werk ik ook in het onderwijs. Ik ben directeur van een brede MBO school in Raalte, van agrarisch onderwijs tot technisch tot economisch tot verzorgend en verplegend tot pedagogisch. Ook daarin wil ik de verbinding leggen tussen de school en samenleving: samen met de lokale overheid professionaliseringstrajecten inrichten voor mensen met afstand tot huidige arbeidsmarkt. En door vindplaats te zijn in het leven van jonge mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maar in algemene zin: mensen begeleiden in de eigen ontwikkeling, leerprocessen begeleiden zodat iedereen de beste versie van zichzelf kan worden.