Edward Koers

Mijn naam is Edward Koers en ik ben in 1972 in Nunspeet geboren. Praktisch mijn hele leven woon ik al in deze gemeente. Ik ben getrouwd en we hebben twee kinderen.

Na de HAVO en de MTS ben ik in de techniek terecht gekomen. Op mijn 28e heb ik in de avonduren de schoolbankjes weer opgezocht en via die route heb ik mijn 32e de “papieren” gehaald om te mogen lesgeven in diverse technische vakken op het VMBO of MBO. Momenteel werk ik alweer een geruime bij ROC Rijn IJssel in Arnhem als docent werktuigbouwkunde.

Als twintiger had ik niet zoveel met politiek. Praten om het praten vond ik dat maar. Vanaf mijn dertigste veranderde dat. Wijsheid komt met de jaren zullen we maar zeggen. Ik begon het zelfs zo interessant te vinden dat ik in het voorjaar van 2016 lid ben geworden van Gemeentebelang. Ik ben toen direct onderdeel van de steunfractie geworden. Na de succesvol verlopen gemeenteraadverkiezingen ben ik in mei 2018 beëdigd als gemeenteraadslid voor Gemeentebelang. Het kan zo verkeren!

Ik heb zitting in twee commissies namelijk Ruimte en Wonen (R&W) en Maatschappij en Middelen (M&M). Namens Gemeentebelang mag ik mijn zegje doen over de onderwerpen duurzaamheid, afval, milieu, onderwijs en jeugd. Mocht u over deze onderwerpen vragen hebben dan kunt u mij altijd mailen op edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl