Nieuws Archief

Tekst nog invullen

Nieuws

Aandacht voor geweld tegen vrouwen25 november 2021

Nunspeet – Gemeentebelang heeft aandacht gevraagd om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. Dit heeft ertoe geleid dat het gemeentehuis op 25 november aan de buitenkant oranje is aangelicht. In het kader van ‘Orange the World’ is oranje de symbolische kleur om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. In […]

Kandidatenlijst Gemeentebelang vastgesteld11 november 2021

NUNSPEET – Tijdens de bijzondere ledenvergadering van de Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de periode 2022-2026 vastgesteld. De leden hebben onder luid applaus een lijst van 30 kandidaten aangewezen voor op het stembiljet van 16 maart 2022. Traditiegetrouw is de lijst een mix van ervaren […]

Gemeentebelang wil vaart in de woonmarkt krijgen10 november 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet wil dat er meer vaart komt in de woningmarkt. Om daar een aanzet toe te geven vraagt de lokale partij een visie van het college van Burgemeester en Wethouders, waarin beproefde woonconcepten en mogelijkheden komen om de woonmarkt op gang te helpen. Hiervoor hebben zij diverse […]

Gemeentebelang: Provincie moet meer doen met inbreng inwoners in zoneringsplannen4 november 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet vindt dat er nog onvoldoende aan inwoners tegemoet is gekomen in de recreatiezoneringsplannen. De lokale partij ziet dat er in het nieuwe participatietraject veel inspanning is geweest door alle betrokken partijen, maar dat niet alle betrokkenen zich voldoende gehoord voelen.  Volgens raadslid Pieter-Jan van Rossen ligt […]

Gemeentebelang zet inwoners en ondernemers centraal26 oktober 2021

In de raadsvergadering van oktober spreekt de gemeenteraad traditiegetrouw over de meerjarenbegroting van de gemeente. Het is belangrijk om ook tijdens een coronapandemie het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden. Gemeentebelang heeft in het voortraject daarom extra ingezet op leefbaarheid en ziet bijna al haar wensen ingevuld in […]

Kulturhus wordt dorpshuis21 oktober 2021

Gemeentebelang zal blij zijn als in de raadsvergadering van oktober ten aanzien van het Kulturhus een definitief besluit valt. Het ziet ernaar uit dat na jaren inspanning van de vele betrokkenen de SDE, Stichting Dorpshuis Elspeet, de exploitatie vanaf 1 januari 2022 gaat draaien.  De gemeente zal in eerste instantie […]

Gemeentebelang: Vrijwilligers enorm belangrijk voor de scouting17 oktober 2021

Tijdens een werkbezoek aan de scouting door een deel van de fractie van Gemeentebelang is nogmaals duidelijk geworden hoe belangrijk de bijdrage van de vrijwilligers voor deze organisatie is. De rond de 120 leden van de scouting krijgen activiteiten aangeboden die als kenmerk hebben dat ze leerzaam zijn en dat […]

Wolf en schaapskudde, hoe nu verder?17 oktober 2021

Nunspeet – Welke maatregelen kan de stichting schaapskudde Elspeterheide nemen om in hetzelfde gebied als de wolf te kunnen verblijven. Dit vroeg de fractie van Gemeentebelang zich af tijdens een werkbezoek aan de kudde en zij hebben hier uitvoerig over gesproken met het bestuur van de organisatie en de herderin […]

Duurzaam maar niet te duur7 oktober 2021

Nunspeet – Met het oog op de week van de duurzaamheid heeft de voltallige fractie en enkele steunfractieleden van Gemeentebelang Nunspeet zich breder laten informeren in mogelijkheden om je woning duurzaam te verwarmen. “Het is belangrijk kennis op te doen bij gecertificeerde bedrijven die ons goed kunnen voorlichten op het […]

Gemeentebelang: Regenboogvlag staat symbool voor inclusie30 september 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft, op initiatief van PvdA/Groen Links, een motie mede ingediend met als doel om op 11 oktober 2021, Coming-out dag,  de regenboogvlag te laten hijsen. De regenboogvlag is in de ogen van de lokale partij een symbool van inclusie en dat is zeker in deze tijd […]

Gemeentebelang geeft gift aan Voedselhulp Nunspeet30 september 2021

NUNSPEET – Vereniging Gemeentebelang heeft een gift van 300 euro gegeven aan de Voedselhulp Nunspeet. Coördinator Anja Mulder kreeg de cheque overhandigd van Danny Vis en Gerrit Storteboom namens de organisatie van de Nunspeetse Heideloop. De 13e Nunspeetse Heideloop, georganiseerd door de Vereniging Gemeentebelang, was een succesvol evenement. En traditioneel […]

Waardevolle ontmoeting met Stichting Present29 september 2021

Na ongeveer anderhalf jaar is het weer mogelijk om de draad van allerlei dingen op te pakken. Zo moest de fractie van Gemeentebelang Nunspeet anderhalf jaar wachten om een project te kunnen doen voor Present Nunspeet. En was het destijds geplande project bij Het Welgelegenhuis het eerste project wat in […]

College gaat in gesprek met SWN19 september 2021

Twee weken geleden heeft Gemeentebelang vragen gesteld over de wijze van verdeling van de welzijnssubsidies over de kernen. Dit naar aanleiding van het bericht dat Stichting Welzijn Nunspeet  vanaf september gestopt is met haar activiteiten in Vierhouten. Het college geeft aan dat de randvoorwaarde naar subsidies naar de welzijnsorganisaties is […]

Succesvolle 13e editie Nunspeetse Heideloop4 september 2021

Nunspeet – Vereniging Gemeentebelang heeft een succesvolle dertiende editie van de Nunspeetse Heideloop georganiseerd. Vanwege de coronarestricties bestond de editie van 2021 voor het tweede jaar alleen uit een wandeltocht, waar men normaliter ook over meerdere hardloopafstanden beschikt. Veel animo Er waren verschillende looproutes in de omgeving van De Stakenberg […]

Gemeentebelang stelt vragen t.a.v. de verdeling subsidie gelden over de kernen van onze gemeente29 augustus 2021

Tot ongenoegen van de deelnemers en de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten heeft SWN met ingang van het nieuwe seizoen(september)  ook Tai-Chi in Vierhouten beëindigd.  Volgens het bestuur van SWN was er te weinig deelname en was het daardoor niet rendabel. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld de activiteit in Nunspeet/Veluvine […]

Nunspeet Beweegt28 augustus 2021

Woensdag 25 augustus jl. was de laatst georganiseerde buiten speeldag vanuit het zomerprogramma van Nunspeet Beweegt op het veldje bij de Petraschool. Veel plezier Dit was een mooie reden voor raadslid Corrie Jansen en steunfractieleden Petra van Olst en Korine Koers, om een bezoekje af te leggen. Ondanks dat de […]

Gemeentebelang Nunspeet stelt vragen m.b.t. aanleg parkeerplaats Landgoed Hulshorst.26 augustus 2021

Verontruste inwoners van Hulshorst vragen raadslid Corrie Jansen of de aanleg van de parkeerplaats op de akker Heetveld in op het landgoed Hulshorst niet illegaal is. Vragen van inwoners Na de vragen van inwoners is onze fractie ter plekke geweest en heeft zich verdiept in de situatie. Een grasakker is […]

Gemeentebelang blij met opschorten werkzaamheden Zandenbos 25 augustus 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet is blij met de toezegging van Staatsbosbeheer om de huidige plannen rondom de vennen in het Zandenbos op te schorten en éérst een participatietraject op te starten. In dit traject worden alle aspecten opnieuw tegen het licht gehouden, met als doel tot keuzes te komen die én goed zijn […]

Gemeentebelang: trek vergunningsaanvraag voor Zandenbosvennen in11 augustus 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft, via schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders, Staatsbosbeheer opgeroepen de vergunningsaanvraag voor werkzaamheden aan de Zandenbosvennen in te trekken. De plaatselijke partij ziet liever dat er éérst over de maatregelengesproken wordt met inwoners over de omgeving rondom het voormalige Ronde Huis met […]

Inschrijving 13e Nunspeetse Heideloop geopend10 augustus 2021

NUNSPEET – Op zaterdag 4 september zal de dertiende Nunspeetse Heideloop van start gaan op de gebruikelijke locatie bij de speelweide aan de Stakenbergweg in Elspeet. Het jaarlijkse wandel- en hardloopevenement zal vanwege het coronavirus in aangepaste vorm plaatsvinden. Voor de editie van 2021 is vanwege coronamaatregelen gekozen alleen het […]

Gemeentebelang bezoekt schoolvoetbaltoernooi7 juli 2021

Gemeentebelang is blij dat onder andere door het schoolvoetbaltoernooi bij VV Nunspeet de jeugd weer fijn kan sporten en zich op een gezonde wijze uitleven. Het toernooi was uitstekend georganiseerd en had geluk met het meer dan redelijke weer. Tijdens diverse door onze raadsleden uitgevoerde koffierondjes merkten wij het enorme enthousiasme van […]

Gemeentebelang blij met behouden buslijnen 24 juni 2021

Nunspeet – Gemeentebelang is blij dat de buslijnen 111 en 112 blijven rijden. Hiermee blijft Hulshorst per bus bereikbaar en blijven Vierhouten en Elspeet ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar via het OV. Gemeentebelang stelde vragen aan het college n.a.v. berichtgeving dat vervoerder Keolis voornemens was lijnen te schrappen.   […]

Gemeentebelang op werkbezoek: Landrust Hulshorst moet sportbestemming krijgen22 juni 2021

Hulshorst – Gemeentebelang Nunspeet wil dat het door de gemeente aangekochte vakantiepark Landrust in Hulshorst een maatschappelijk- en sportbestemming krijgt. Dit is één van de conclusies die voortgekomen zijn uit een werkbezoek aan de buurtvereniging Hulshorst, dorpshuis De Wieken en voetbalvereniging VV Hulshorst. De lokale partij ziet samen met deze […]

‘Maaien waterplanten helpt niet meer, grote herinrichting randmeren nodig’17 juni 2021

Het dagelijks bestuur van Gastvrije Randmeren heeft er bij de provincies sterk op aangedrongen om het waterplanten probleem van de randmeren tussen Flevoland en Gelderland onder de aandacht te brengen. Gemeentebelang is blij dat deze lobby (voor onze gemeente door wethouder Marije Storteboom, lid van het dagelijks bestuur) bij verschillende […]

Gemeentebelang: schrappen buslijnen onacceptabel2 juni 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet vindt het onacceptabel dat busvervoerder Keolis buslijnen wil schrappen op de Veluwe. Door het schrappen zou de scholierenlijn naar Deltion Zwolle en de verbinding met Hulshorst verdwijnen. Bovendien zouden Vierhouten en Elspeet in het weekend niet meer per bus bereikbaar zijn. De lokale partij heeft schriftelijke […]

Gemeentebelang wil verder investeren in breedtesport27 mei 2021

Nunspeet – Gemeentebelang heeft in de raadsvergadering een wijziging voorgesteld op het voorgestelde beleid rondom kunstgrasvelden in de gemeente Nunspeet. De lokale partij wil in alle kernen voldoende ruimte hebben om het hele jaar te kunnen sporten en bewegen. Het voorstel kon rekenen op een raadsmeerderheid.  Multifunctioneel gebruik Kunstgras is […]

Gemeentebelang wil waar mogelijk hoger bouwen18 mei 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft in de commissievergadering Ruimte en Wonen opnieuw het college gevraagd om een overzicht aan te leveren of het toestaan van een extra woonlaag zou kunnen leiden tot het beschikbaar krijgen van meer betaalbare woningen. Een extra woonlaag zou mogelijk, met de huidige hoge bouwkosten, meer […]

Gemeentebelang in de bres voor de BOA’s29 april 2021

Nunspeet – Gemeentebelang heeft tijdens de behandeling van de perspectievennota aandacht gevraagd voor capaciteitsuitbreiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Ook vraagt de lokale partij aandacht voor een nieuwe schaapskooi in Elspeet met voldoende ruimte voor uitbreiding van de kudde en een onderzoek naar een milieustraat in Nunspeet.  Meer BOA-capaciteit De […]

Duidelijkere informatie rondom begraven en begraafplaatsen26 april 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft het college gevraagd om betere en duidelijkere informatievoorziening rondom begraven en begraafplaatsen. Informatieborden op de begraafplaatsen moeten worden aangevuld en praktische informatie en regels op de website van de gemeente duidelijker en uitgebreider weergegeven. Hier is inmiddels door de gemeente mee begonnen. Ook gaat de […]

Koninklijke Onderscheiding voor Gerrit Storteboom26 april 2021

NUNSPEET – Op 26 april 2021 heeft ons bestuurslid Gerrit Storteboom de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt gekregen. Vereniging Gemeentebelang Gerrit is sinds 1994 lid van de vereniging en vanaf 2014 tot op heden bestuurslid. Als bestuurslid zet hij zich o.a. al jaren enthousiast in bij […]

Mark van de Bunte lijsttrekker Gemeentebelang21 april 2021

NUNSPEET – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is Mark van de Bunte (31) tot lijsttrekker gekozen. Vanwege de coronamaatregelen was de vergadering volledig digitaal en de leden stemden unaniem in met de voordracht van het bestuur. Met de keuze voor de lijsttrekker trapt Vereniging Gemeentebelang Nunspeet […]

Toekomst Kulturhus: Investeer in mensen in plaats van stenen8 april 2021

Investeer in mensen in plaats van stenen! Dat was voor Gemeentebelang van meet af aan het uitgangspunt als het ging over het toekomstperspectief voor het Kulturhus in Elspeet. Hoewel een gezonde financiele exploitatie van groot belang is stond voor Gemeentebelang één ding van meet af aan voorop: Een breed gedragen […]

Recreatiezonering krijgt extra inbreng van inwoners31 maart 2021

Nunspeet – Mede naar aanleiding van de brandbrief van Gemeentebelang Nunspeet en hun inspraak in de vergadering van de provinciale staten gaat de provincie Gelderland met inwoners en andere lokale belanghebbenden in gesprek over recreatiezonering. Dit gebeurt in een tussenfase die wordt ingelast. De lokale partij is tevreden: “Dit is […]

Gemeentebelang: windmolens langs A28, niet langs het Veluwemeer25 maart 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet  doet een dringende oproep om het plaatsen van windmolens langs de A28 toch verder te onderzoeken als alternatief voor eventuele locaties langs het Veluwemeer. De oproep werd gedaan tijdens een speciale  regionale bijeenkomst van raadsleden over de Regionale Energie Strategie (RES). Deze oproep vond bijval binnen eigen […]

Zwerfafval opruimen met Gemeentebelang20 maart 2021

NUNSPEET – Op zaterdag 20 maart organiseerde Gemeentebelang weer de Supporter van Schoon actie. Helaas vanwege de huidige regelgeving en maatregelen zonder de Scouting Nunspeet. Supporter van Schoon Ook op deze jaarlijkse actiedag van Supporter van Schoon hebben we weer het nodige zwerfafval opgeruimd. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat onze […]

Gemeentebelang spreekt bij Provinciale Staten over recreatiezonering19 maart 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft woensdag ingesproken bij Provinciale Staten van de provincie Gelderland over recreatiezonering. Dit om de grote zorgen over gebrekkige participatie van inwoners en de dreigende afsluiting van natuurgebieden over te brengen. Raadslid Pieter-Jan van Rossen legde uit waarom recreatiezonering, als het aan Gemeentebelang ligt, echt niet […]

Zwerfvuil opruimen met Gemeentebelang4 maart 2021

NUNSPEET – Al jaar en dag helpt Gemeentebelang de scouting Nunspeet met opruimen van zwerfvuil in het kader van Supporter van Schoon. Helaas kon dit afgelopen jaar niet doorgaan vanwege de COVID-maatregelen. Supporter van Schoon Op 20 maart is de landelijke Supporter van Schoon dag om zwerfvuil op te ruimen. […]

Gemeentebelang sponsorloop voor SOS Nunspeet27 februari 2021

NUNSPEET – Op zaterdag 27 februari 2021 heeft Gemeentebelang Nunspeet een sponsorloop georganiseerd ten gunste van SOS Nunspeet. Om de lokale ondernemers te ondersteunen zijn beide Gemeentebelang wethouders Marije Storteboom en Mark van de Bunte de uitdaging aangegaan om zoveel mogelijk rondes hard te lopen om de Zandenplas. Topprestatie Marije […]

Gemeentebelang Nunspeet vraagt om evaluatie gladheidsbestrijding18 februari 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd om de gladheidsbestrijding van de afgelopen periode te evalueren. Volgens de lokale partij is de grootschalige inzet een unieke gelegenheid om de bestrijding van overlast te verbeteren. Raadslid Pieter-Jan van Rossen stelt voorop dat er uitzonderlijk hard gewerkt […]

Gemeentebelang: Zet suïcidepreventie nadrukkelijker op de kaart16 februari 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft  vragen gesteld aan het college met betrekking tot suïcide preventie. Aanleiding voor deze vragen was een bezoek aan het praktijkhuis in Harderwijk waar suïcidepreventie al een prominente plek in het aanbod heeft gekregen.    “Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat we met elkaar in een bijzonder complexe […]

IJSPRET: geen koek en zopie?10 februari 2021

De afgelopen dagen hebben we, zowel jongeren als ouderen, kunnen genieten van de sneeuw en de sneeuwpret. Hopelijk hebben wij aan het eind van de week ook de mogelijkheid om te schaatsen. In onze gemeenten zijn drie ijsbanen. Hier gaan de komende dagen de nodige activiteiten plaatsvinden. Daar wordt ondanks […]

Gemeentebelang vraagt om vaccinatie ambassadeurs28 januari 2021

Omdat de vaccinatiegraad in Nunspeet 10-20% lager is dan gemiddeld heeft Gemeentebelang bij monde van Marc Konings gevraagd om een communicatiecampagne die gericht is op het verspreiden van objectieve informatie over de Covid-19 vaccins. Dit omdat we echt ieders medewerking nodig hebben om uit deze crisis te komen. Deze communicatiecampagne […]

Steunpakket cultuur optimaal ingezet27 januari 2021

De gemeente Nunspeet ontvangt € 89.215,- uit een fonds om de cultuursector te compenseren als onderdeel van de totale Covid-19 maatregelen van het rijk. Duidelijk werd naar aanleiding van vragen van Gemeentebelang dat er al enkele aanvragen zijn gedaan door noodlijdende instellingen zodat zij op korte termijn gesteund kunnen worden. De […]

Nunspeet aan Zee stap dichterbij20 januari 2021

Woensdagavond was er een informele raadsbijeenkomst (online) met als onderwerp Nunspeet aan Zee. Een van de speerpunten uit onze verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 20 jaar. Na een korte presentatie waar leuke ideeën naar voren kwamen was er gelegenheid om input te geven. Een goede toegankelijkheid van het terrein met een […]

Gemeentebelang Nunspeet: stop met afsluiten Veluwe20 januari 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet vraagt in een brandbrief aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Gelderland om voorlopig niet door te gaan met het project Recreatiezonering en aan grondeigenaren om niet zomaar natuurgebieden af te sluiten. De lokale partij mist onderbouwing en zeggenschap van inwoners in deze ingrijpende maatregelen op de Veluwe. […]

Gemeentebelang: zet steunpakket cultuur optimaal in!7 januari 2021

Nunspeet – Afgelopen december is bekend geworden dat het rijk met het 2e steunpakket 482 miljoen heeft vrijgemaakt voor de cultuursector. Onderdeel van het tweede sectorspecifieke steunpakket is een bijdrage van 150 miljoen euro voor gemeenten ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur. Met de namen van Jos Lussenburg en […]

Hart onder de riem voor brandweer en politie31 december 2020

Vandaag wordt dit barre jaar afgesloten met weliswaar wat positieve vergezichten rondom Corona maar we zijn er helaas nog lang niet. Er zijn dan ook duidelijk beperkende maatregelen voor vanavond afgekondigd wat ten koste gaat van de gezelligheid en samenhang die de jaarwisseling in de regel geeft. Hoewel het overgrote […]

Eindejaarscolumn in Nunspeet Huis aan Huis30 december 2020

Gemeentebelang: WOC doet er alles aan24 december 2020

Nunspeet- Eindelijk kon het dan weer! Na een tweede lockdown in verband met de Corona-maatregelen mocht het Wijk ontmoetingscentrum (WOC) haar deuren weer openen voor haar gasten. Dit was dan ook het moment voor Gemeentebelang om op werkbezoek te gaan bij het WOC en met de vrijwilligers en gasten in […]

Samen corona verslaan22 december 2020

Al bijna twee weken gelden in heel Nederland en dus ook in de gemeente Nunspeet opnieuw strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is onder andere de bedoeling om samenkomsten van grote groepen te voorkomen. In de praktijk mogen slechts enkele mensen op afstand bij […]

Gemeentebelang ziet kansen voor Sportpark Hulshorst17 december 2020

Nunspeet- Gemeentebelang Nunspeet ziet een unieke kans voor de kern Hulshorst om met de aankoop van een stuk grond de lokale faciliteiten flink uit te breiden. Door de aankoop van een stuk grond naast de manege en de voetbalvereniging heeft de gemeente de mogelijkheid om het sportpark sterk te verbeteren. […]

Gemeentebelang Nunspeet bezoekt BB afvalinzameling3 december 2020

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft een werkbezoek gebracht aan BB Transport & Afvalinzameling. De raadsleden kregen tekst en uitleg over de afvalinzameling voor bedrijven en particulieren en de invulling die het bedrijf geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Aanleiding voor het bezoek was onder andere de ontwikkelingen op het gebied […]

Hoe staat het met het risico op natuurbrand?2 december 2020

Woensdag twee december zijn de voorzitters van de raadsfracties samen met de directeur en andere afgevaardigden van de veiligheidsregio Noord-Oost Veluwe (VNOG) op veldbezoek geweest bij camping Samoza en de stichting Philadelphia (locatie Halfweg). Samen werd op deze locaties de riscico’s van het optreden van een natuurbrand besproken en de gevolgen […]

Gemeentebelang vraagt meer mogelijkheden voor woonstarters10 november 2020

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van Burgemeester en Wethouders om meer mogelijkheden voor woonstarters gevraagd.  Door enerzijds starters op de woningmarkt beter te faciliteren en anderzijds ontwikkelaars meer mogelijkheden te geven om te bouwen hoopt Gemeentebelang het beter mogelijk te maken voor starters om in de Gemeente Nunspeet […]

Gemeentebelang: bij Van de Brug spat het enthousiasme eraf9 november 2020

Nunspeet – De fractie van Gemeentebelang Nunspeet heeft een werkbezoek gebracht aan transportbedrijf Van de Brug in Elspeet. Gerrit en Evelien van de Brug hebben dit bedrijf 25 jaar geleden opgestart en zijn nog steeds volop werkzaam in de onderneming. Zijn zoon Gerco heeft het bedrijf inmiddels overgenomen en samen […]

Maatwerk voor ondernemers2 november 2020

Zaterdag 30 oktober was Gemeentebelang op bezoek bij camping en binnenspeeltuin “de Tol”. Hoe kunnen ondernemers in deze tijd nog ondernemen vroeg Ronald Kruithof zich af. Aanpassingen regels Wij begrijpen dat. Er komen met regelmaat aanpassingen in de landelijke Covid-19 noodverordening. Wat het moeilijk maakt is dat als de veranderingen in […]

Wordt de zandverstuiving afgesloten of niet?1 november 2020

Zal de zonering er in de toekomst voor gaan zorgen dat inwoners uit Hulshorst geen rondje meer door de zandverstuiving kunnen maken? Kwetsbare natuur De provincie heeft een plan gepresenteerd over zonering van de Veluwe. In dit gebied zijn zones aangewezen die ontzien moeten worden omdat daar kwetsbare natuur is. […]

Gemeentebelang geeft gift aan Stichting Historisch Museum Elspeet23 oktober 2020

Vereniging Gemeentebelang heeft een gift van 300 euro gegeven aan de Stichting Historisch Museum Elspeet. Bestuurslid Dick Hazeleger kreeg de cheque overhandigd van Danny Vis en Jolanda van Tol namens de organisatie van de Nunspeetse Heideloop. De 12e Nunspeetse Heideloop, georganiseerd door de Vereniging Gemeentebelang, was een succesvol evenement. En […]

Gemeentebelang praat met Samoza over brandgevaar en duurzaamheid21 oktober 2020

Nunspeet – De fractie van Gemeentebelang Nunspeet heeft in september een werkbezoek gebracht aan camping Samoza in Vierhouten. Er is onder andere van gedachten gewisseld over de plannen van de veiligheidsregio om de aanrijtijden bij een natuurbrand te verlengen en over de inspanningen die Samoza doet in het kader van […]

Algemene beschouwingen op de programmabegroting 2021-202415 oktober 2020

Gemeentebelang complimenteert het college en de betrokken ambtenaren met de kwaliteit van de begroting. Nunspeet is een financieel gezonde gemeente en hoewel er de nodige uitdagingen zijn, zeker ook als gevolg van de corona crisis, en er voorbehouden zijn gemaakt is er toch weer een op papier sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. […]

Danny Vis nieuwe bestuursvoorzitter Gemeentebelang15 oktober 2020

NUNSPEET – De leden van de Vereniging Gemeentebelang hebben Danny Vis gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Op de algemene ledenvergadering stemde de leden eensgezind in met de voorgedragen bestuurswisseling. Danny Vis volgt bij Gemeentebelang Mark van de Bunte op die de afgelopen drie jaar het voorzitterschap bekleedde. Bijzondere […]

Gemeentebelang hoort: “Capaciteit wijkagenten blijft mager”4 oktober 2020

Nunspeet – Aan de wens van Gemeentebelang Nunspeet om de functie van wijkagent weer meer prioriteit te geven kan maar heel moeilijk invulling  worden gegeven. Dit blijkt uit het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders op vragen van Gemeentebelang met betrekking tot de inzet van politie en gemeentelijke […]

Gemeentebelang bezoekt Watersportvereniging Veluwemeer29 september 2020

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft een werkbezoek afgelegd aan Watersportvereniging Veluwemeer. Daarbij gingen de aanwezige raadsleden ook zelf te water, samen met leden van de vereniging werd er geroeid en gevaren met een motorboot. De aanleiding van het bezoek was tweeledig. Gemeentebelang bezoekt door het jaar altijd zo veel mogelijk […]

Schriftelijke vragen over de inzet van de politie en BOA’s8 september 2020

Gemeentebelang wijst al jaren, zeker bij de behandeling van het veiligheidsplan en het handhavingsuitvoeringsplan (HUP),  op het belang van de inzet van politie en BOA’s in alle kernen en  wijken van Nunspeet. Aangezien er steeds meer aandacht gegeven moet worden aan zaken als ondermijning en cybercriminaliteit is de inzet op […]

Succesvolle 12e editie Nunspeetse Heideloop5 september 2020

Nunspeet – Vereniging Gemeentebelang heeft een succesvolle twaalfde editie van de Nunspeetse Heideloop georganiseerd. Vanwege de corona restricties bestond de editie van 2020 voor het eerst alleen uit een wandeltocht, waar men normaliter ook over meerdere hardloopafstanden beschikt. Veel animo Er waren verschillende looproutes in de omgeving van De Stakenberg […]

De scholen zijn weer begonnen25 augustus 2020

Elk jaar rond deze tijd zien we de spandoeken hangen. Dit jaar heb ik ze nog niet gezien maar als ze tevoorschijn komen heeft het wel een “dubbele lading”. Door Corona waren alle scholen een aantal maanden gesloten en werd er digitaal lesgegeven. Vanaf juni en daarna werd er aangepast […]

Wethouder Mark van de Bunte in het huwelijksbootje8 augustus 2020

Vandaag 8-8-2020 hebben onze wethouder Mark van de Bunte en zijn vriendin Katrien elkaar het ja-woord gegeven in de raadzaal van het gemeentehuis in Nunspeet. Namens  alle Gemeentebelangers wensen wij vanaf deze plek het kersverse paar heel veel fijne en gelukkige jaren toe!

INSCHRIJVING 12e NUNSPEETSE HEIDELOOP GEOPEND28 juli 2020

NUNSPEET – Op zaterdag 5 september zal de twaalfde Nunspeetse Heideloop van start gaan op de gebruikelijke locatie aan de Stakenbergweg in Elspeet. Het jaarlijkse wandel- en hardloopevenement zal vanwege het coronavirus in aangepaste vorm plaatsvinden. Voor de editie van 2020 is vanwege veiligheidsredenen gekozen alleen het wandelen te organiseren. […]

Gemeentebelang blij met realisatiebeluit stationsomgeving3 juni 2020

“Zo snel mogelijk realisatie project Stationsomgeving!” Zo heeft Gemeentebelang dit verwoord in haar verkiezingsprogramma. Afgelopen donderdagavond is het definitieve besluit unaniem door de raad genomen. Gemeentebelang heeft zich vele jaren hard gemaakt voor een goede, toekomstbestendige oplossing die veiligheid, doorstroming en een uitnodigende entree biedt voor Nunspeet.  

Ondernemen2 juni 2020

Zoals bekend zijn een levendig centrum en een bloeiende recreatiesector cruciaal om Nunspeet vitaal te houden. Helaas hebben we de laatste tijd moeten meemaken het straatbeeld er zonder actieve ondernemers er echt heel anders uitziet. Lege winkelstraten,  gesloten campings, bijna geen kop koffie te krijgen! Gelukkig zien wij dat veel […]

Gemeentebelang blij met chloorvrij21 april 2020

De fractie van Gemeentebelang is blij met het besluit van het college het doelgroepen bad voor het nieuwe zwembad op de Wiltsangh uit te voeren volgens het nieuwe en innovatieve chloorvrij concept. Ervanuit gaande dat de door Gemeentebelang gestelde voorwaarden door het college kunnen worden ingevuld wordt het zwemmen aantrekkelijk […]

Gemeentebelang op pad met Staatsbosbeheer27 maart 2020

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft, nog voor de coronacrisis uitbrak, onder begeleiding van boswachter van Staatsbosbeheer Lennard Jasper een bezoek gebracht aan de bossen rondom Vierhouten.  Aanleiding waren vragen die Gemeentebelang had over onder andere het kapbeleid en de aankomende ‘recreatieve zonering’, waarbij bepaalde delen natuurlijk minder toegankelijk worden voor bezoekers. […]

Zorgen om ontwikkeling leegstand15 maart 2020

Nunspeet – Gemeentebelang heeft, in het verlengde van vragen van het CDA, schriftelijke vragen gesteld aan het college over de ontwikkeling van de leegstand in Nunspeet. Martin Mol: “Wij maken ons met name zorgen over de leegstand op sommige plekken centraal in ons dorp en de uitstraling die dit heeft […]

Gemeentebelang organiseert ook dit jaar weer de supporter van schoon actie10 maart 2020

Nunspeet – Net als voorgaande jaren gaan Gemeentebelang en Scouting Nunspeet dit jaar samen met Woonzorgnet en Jong&Politiek weer zwerfvuil opruimen. Zij doen gezamenlijk mee aan de landelijke actie Supporter van Schoon op zaterdag 21 maart. De opruimactie start om half twee vanaf het Stationsplein in Nunspeet. De deelnemers ruimen […]

Gemeentebelang bezoekt schaapskudde5 maart 2020

Nunspeet – Gemeentebelang heeft een bezoek gebracht aan de schaapskudde Elspeter Heide. Het bezoek stond in het kader van de plannen rondom het realiseren van een nieuwe Schaapskooi. De bestuursleden Ron de Bruijn en Willeke Eskes en herder Daphne van Zomeren waren vanuit de organisatie aanwezig om Gemeentebelang mee te […]

Uitkomsten themabijeenkomst aangeboden21 februari 2020

Nunspeet – Gemeentebelang heeft de uitkomsten van de door hen georganiseerde themabijeenkomst ‘onze leefomgeving mooi of een zooi?’ aangeboden aan wethouder Jaap Groothuis. Met inwoners, belangengroepen en politici is tijdens de themabijeenkomst gediscussieerd over de duurzaamheidsplannen op de directe leefomgeving. De deelnemers waren blij dat bij deze bijeenkomst ook de […]

Leefomgeving mooi of zooi?14 februari 2020

Nunspeet – Gemeentebelang heeft op 12 februari een themabijeenkomst onder de titel ‘onze leefomgeving mooi of een zooi?’ georganiseerd. Met inwoners, belangengroepen en politici is gediscussieerd over de duurzaamheidsplannen op de directe leefomgeving. Door de inleidende sprekers vanuit de gemeente Nunspeet en een expert die ervaring heeft met een wijk […]

Afhandeling evenementenvergunning moet beter2 februari 2020

NUNSPEET – Gemeentebelang wil dat de gemeente de aanvraag van evenementenvergunningen eenvoudiger maakt en de communicatie met de aanvrager verbetert. Ook wil Gemeentebelang graag dat men actief meedenkt met de aanvragers. Fractievoorzitter Marc Konings: “We hebben gelukkig nog veel evenementen in de gemeente Nunspeet en dat willen wij graag zo houden. […]

Heeft oud papier ophalen nog nut?28 januari 2020

Nunspeet – Sinds eind november bekend werd dat de subsidie op oud papier per 1 januari ging stoppen kreeg Gemeentebelang veel vragen hoe het nu met het oud papier moest. Raadslid Corrie Jansen: “Het bericht dat de subsidie regeling per 1 januari 2020 zou gaan stoppen kwam erg laat zodat […]

Gemeentebelang: Ontevreden gevoel over discussie toekomst Brandweer15 januari 2020

In de commissie AB is gesproken over de toekomstplannen van de veiligheidsregio (VNOG) en specifiek over de brandweer. Zoals al langer duidelijk was wordt er onder andere bezuinigd op het materieel ten behoeve van natuurbrandbestrijding. Hiervan heeft de gehele raad al aangegeven dat dit, gezien de daarmee verbonden veiligheidsrisico’s onaanvaardbaar […]

Onze leefomgeving mooi of een zooi?7 januari 2020

NUNSPEET – Gemeentebelang organiseert op 12 februari een themabijeenkomst over ‘onze leefomgeving mooi of een zooi?’ Het doel van de bijeenkomst is om met inwoners van gedachte te wisselen over de invloed van de duurzaamheidsplannen op de directe leefomgeving. De media staan er vol van: politici en wetenschappers die maatregelen […]

Gemeentebelang verbreedt LHBTI motie19 december 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van Burgemeester en Wethouders middels een motie gevraagd de Lokale Inclusie Agenda aan te grijpen om actief bij de te dragen aan een brede inclusieve samenleving. De motie, mede ingediend door het CDA en Christenunie, vraagt speciale aandacht voor elke inwoner die soms […]

Gemeentebelang bezoekt agrariër16 december 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft een werkbezoek gebracht aan Johan Schutte en zijn vrouw Esther, agrariër in Nunspeet. Van beide kanten was er belangstelling om van gedachten te wisselen over de positie van de boer en hun bedrijf nu deze door de stikstofcrisis zo in het nieuws zijn. De maat […]

Gemeentebelang Nunspeet vraagt wethouder PFAS-norm te verhogen29 november 2019

Gemeentebelang Nunspeet maakt zich zorgen over de gevolgen en problemen van de strenge PFAS-norm met betrekking tot grondverzet en projecten in de gemeente Nunspeet. In de raadsvergadering van donderdag 28 november heeft raadslid Corrie Jansen namens de fractie van Gemeentebelang daarom vragen over de PFAS-norm aan het college gesteld. “Gemeentebelang […]

Collectieve zorgverzekering Nunspeetse minima blijft in stand29 november 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft bij het college van Burgemeester en Wethouders aandacht gevraagd voor de collectieve zorgverzekering voor minima. Dit nadat eerder bekend werd dat diverse verzekeringsmaatschappijen stoppen met het aanbieden hiervan. Verantwoordelijk wethouder Van den Berg kon de fractie van de lokale partij snel geruststellen, in Nunspeet blijft […]

Gemeentebelang blij met steun aan AMVO7 november 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet is blij met de door het college van B&W toegezegde financiële steun aan de AMVO. Het voortbestaan van de vervoersdienst, bedoeld voor ouderen, stond onder druk. Voor Gemeentebelang, evenals het CDA, reden om herhaaldelijk aan het college te vragen om mee te denken aan een oplossing. […]

ALGEMENE BESCHOUWINGEN Op de programmabegroting 2020-20239 oktober 2019

Gemeentebelang complimenteert het college en de betrokken ambtenaren met de kwaliteit van de begroting. Nunspeet is een financieel gezonde gemeente en hoewel er de nodige uitdagingen zijn  en er voorbehouden zijn gemaakt is er toch weer een op papier sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Daar zijn we als Gemeentebelang blij mee omdat […]

Tablets voor WOC de Veluwse Heuvels28 september 2019

NUNSPEET – Vereniging Gemeentebelang heeft op 31 augustus de elfde editie van de Nunspeetse Heideloop georganiseerd.  Er waren weer diverse hardloop- en wandelroutes uitgezet vanaf de speelweide aan de Stakenbergweg. Bijna 160 wandelaars en ongeveer 175 hardlopers hebben deelgenomen aan deze editie van dit jaarlijkse evenement. Goede doelen  Gemeentebelang geeft […]

Ans Pluim in fractie Gemeentebelang27 september 2019

Nunspeet – Ans Pluim gaat vanaf de raadsvergadering in oktober de raadszetel van Edward Koers overnemen. Ans is al vele jaren lid van Gemeentebelang en goed thuis in de zaken die binnen onze  gemeente spelen. Edward Koers gaat Edward Koers heeft aangegeven dat hij om privéredenen zijn raadszetel wil opgeven. […]

Gemeentebelang geeft gift aan Vrienden van het Noord-Veluws Museum25 september 2019

Vereniging Gemeentebelang heeft een gift van 300 euro gegeven aan de Stichting Vrienden van het Noord-Veluws Museum. De voorzitter van de Vrienden van het Museum kreeg de cheque overhandigd van Corrie Jansen, coördinatrice van de Nunspeetse Heideloop. De elfde Nunspeetse Heideloop, georganiseerd door de Vereniging Gemeentebelang, was weer een succesvol […]

Gemeentebelang Nunspeet biedt petitie tegen bomenkap A28 aan20 september 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet zal maandag 23 september de petitie tegen massale bomenkap langs de A28 aanbieden aan burgemeester Breunis van de Weerd. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van andere Nunspeetse politieke partijen. De lokale partij heeft binnen enkele dagen bijna 1500 handtekeningen verzamelt. Volgens Gemeentebelang een duidelijk signaal dat […]

Gemeentebelang fel tegen mogelijke massale bomenkap A287 september 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet is fel tegen de plannen van Rijkswaterstaat om de middenberm en bermen van de A28 tussen Wezep en Harderwijk leeg te kappen. Om dit kracht bij te zetten wil de lokale partij actie ondernemen, o.a. door het inzamelen van handtekeningen. Gemeentebelang is blij met het initiatief […]

Succesvolle 11de Nunspeetse Heideloop1 september 2019

NUNSPEET – Vereniging Gemeentebelang heeft op 31 augustus de elfde editie van de Nunspeetse Heideloop georganiseerd.  Er was een hardlooproute van 5, 10 en 15 kilometer en de mogelijkheid om 10, 15 of 25 kilometer te wandelen. Onder zonnige omstandigheden waren start en finish zoals gebruikelijk op de speelweide aan […]

Nunspeet aan Zee: Europarcs Veluwemeer en Gemeentebelang vinden elkaar21 augustus 2019

NUNSPEET – Tijdens een werkbezoek van Gemeentebelang aan Europarcs Veluwemeer is uitgebreid gesproken over het onderwerp Nunspeet aan Zee. “Wij zoeken met nadruk de binding met het dorp Nunspeet en we hebben huurders en campinggasten die willen genieten van alles wat Nunspeet te bieden heeft” zegt Giel Hendrikx, manager van […]

Aftellen naar de 11e Nunspeetse Heideloop9 augustus 2019

NUNSPEET – Hardlopers en wandelaars kunnen zich weer opmaken voor een mooie loop over de bloeiende heide en door de mooie bossen van de gemeente Nunspeet. De 11e Nunspeetse Heideloop gaat op zaterdag 31 augustus van start op de gebruikelijke locatie aan de Stakenbergweg in Elspeet. Het terrein is licht […]

Gemeentebelang: Nunspeet kan niet leveren in de Regionale Energie Strategie6 augustus 2019

Nunspeet – Gemeentebelang vindt het jammer dat het college van burgemeester en wethouders heeft moeten erkennen, dat het voor gemeente Nunspeet lastig wordt om een substantiële bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES) te kunnen leveren. Dit naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen ten aanzien van dit landelijk initiatief. De […]

Regionale pers pakt zorgen Gemeentebelang met betrekking tot bomenkap op5 augustus 2019

Gemeentebelang blijft bomenkap intensief volgen3 augustus 2019

NUNSPEET – Gemeentebelang heeft onlangs vragen gesteld aan het college met betrekking tot de bomenkap. Al geruime tijd ontvingen zij signalen van inwoners over het kappen van bomen op zowel grond van de gemeente als van Staatsbosbeheer. Er wordt op diverse plekken flink gekapt en daarbij wordt vaak zwaar materieel […]

Recreatie Nunspeet onderwerp op Radio 129 juli 2019

Afgelopen maandag is er bij Radio 1 tussen 4 en 5 uur in het programma Nieuws en Co gesproken over recreatie op de Veluwe en met name in Nunspeet.  Als organisator van de themabijeenkomst “Toerisme: lust of last”, wat ook de aanleiding van de uitzending was, is Gemeentebelang samen met […]

Motie voor goede zorg dichtbij de inwoners16 juli 2019

NUNSPEET – Gemeentebelang heeft het initiatief genomen tot een raadsbrede motie richting de centrale regering in Den Haag om meer nadruk te leggen op de zorgen rondom de tekorten in het sociaal domein. De gemeente Nunspeet zal, bij ongewijzigde budgetten, bezuinigingen moeten doorvoeren om de financiële gevolgen te beperken. Minder […]