Nieuws Archief

Tekst nog invullen

Nieuws

Gemeentebelang geeft gift aan Stichting Historisch Museum Elspeet23 oktober 2020

Vereniging Gemeentebelang heeft een gift van 300 euro gegeven aan de Stichting Historisch Museum Elspeet. Bestuurslid Dick Hazeleger kreeg de cheque overhandigd van Danny Vis en Jolanda van Tol namens de organisatie van de Nunspeetse Heideloop. De 12e Nunspeetse Heideloop, georganiseerd door de Vereniging Gemeentebelang, was een succesvol evenement. En […]

Gemeentebelang praat met Samoza over brandgevaar en duurzaamheid21 oktober 2020

Nunspeet – De fractie van Gemeentebelang Nunspeet heeft in september een werkbezoek gebracht aan camping Samoza in Vierhouten. Er is onder andere van gedachten gewisseld over de plannen van de veiligheidsregio om de aanrijtijden bij een natuurbrand te verlengen en over de inspanningen die Samoza doet in het kader van […]

Algemene beschouwingen op de programmabegroting 2021-202415 oktober 2020

Gemeentebelang complimenteert het college en de betrokken ambtenaren met de kwaliteit van de begroting. Nunspeet is een financieel gezonde gemeente en hoewel er de nodige uitdagingen zijn, zeker ook als gevolg van de corona crisis, en er voorbehouden zijn gemaakt is er toch weer een op papier sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. […]

Danny Vis nieuwe bestuursvoorzitter Gemeentebelang15 oktober 2020

NUNSPEET – De leden van de Vereniging Gemeentebelang hebben Danny Vis gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Op de algemene ledenvergadering stemde de leden eensgezind in met de voorgedragen bestuurswisseling. Danny Vis volgt bij Gemeentebelang Mark van de Bunte op die de afgelopen drie jaar het voorzitterschap bekleedde. Bijzondere […]

Gemeentebelang hoort: “Capaciteit wijkagenten blijft mager”4 oktober 2020

Nunspeet – Aan de wens van Gemeentebelang Nunspeet om de functie van wijkagent weer meer prioriteit te geven kan maar heel moeilijk invulling  worden gegeven. Dit blijkt uit het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders op vragen van Gemeentebelang met betrekking tot de inzet van politie en gemeentelijke […]

Gemeentebelang bezoekt Watersportvereniging Veluwemeer29 september 2020

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft een werkbezoek afgelegd aan Watersportvereniging Veluwemeer. Daarbij gingen de aanwezige raadsleden ook zelf te water, samen met leden van de vereniging werd er geroeid en gevaren met een motorboot. De aanleiding van het bezoek was tweeledig. Gemeentebelang bezoekt door het jaar altijd zo veel mogelijk […]

Schriftelijke vragen over de inzet van de politie en BOA’s8 september 2020

Gemeentebelang wijst al jaren, zeker bij de behandeling van het veiligheidsplan en het handhavingsuitvoeringsplan (HUP),  op het belang van de inzet van politie en BOA’s in alle kernen en  wijken van Nunspeet. Aangezien er steeds meer aandacht gegeven moet worden aan zaken als ondermijning en cybercriminaliteit is de inzet op […]

Succesvolle 12e editie Nunspeetse Heideloop5 september 2020

Nunspeet – Vereniging Gemeentebelang heeft een succesvolle twaalfde editie van de Nunspeetse Heideloop georganiseerd. Vanwege de corona restricties bestond de editie van 2020 voor het eerst alleen uit een wandeltocht, waar men normaliter ook over meerdere hardloopafstanden beschikt. Veel animo Er waren verschillende looproutes in de omgeving van De Stakenberg […]

De scholen zijn weer begonnen25 augustus 2020

Elk jaar rond deze tijd zien we de spandoeken hangen. Dit jaar heb ik ze nog niet gezien maar als ze tevoorschijn komen heeft het wel een “dubbele lading”. Door Corona waren alle scholen een aantal maanden gesloten en werd er digitaal lesgegeven. Vanaf juni en daarna werd er aangepast […]

Wethouder Mark van de Bunte in het huwelijksbootje8 augustus 2020

Vandaag 8-8-2020 hebben onze wethouder Mark van de Bunte en zijn vriendin Katrien elkaar het ja-woord gegeven in de raadzaal van het gemeentehuis in Nunspeet. Namens  alle Gemeentebelangers wensen wij vanaf deze plek het kersverse paar heel veel fijne en gelukkige jaren toe!

INSCHRIJVING 12e NUNSPEETSE HEIDELOOP GEOPEND28 juli 2020

NUNSPEET – Op zaterdag 5 september zal de twaalfde Nunspeetse Heideloop van start gaan op de gebruikelijke locatie aan de Stakenbergweg in Elspeet. Het jaarlijkse wandel- en hardloopevenement zal vanwege het coronavirus in aangepaste vorm plaatsvinden. Voor de editie van 2020 is vanwege veiligheidsredenen gekozen alleen het wandelen te organiseren. […]

Gemeentebelang blij met realisatiebeluit stationsomgeving3 juni 2020

“Zo snel mogelijk realisatie project Stationsomgeving!” Zo heeft Gemeentebelang dit verwoord in haar verkiezingsprogramma. Afgelopen donderdagavond is het definitieve besluit unaniem door de raad genomen. Gemeentebelang heeft zich vele jaren hard gemaakt voor een goede, toekomstbestendige oplossing die veiligheid, doorstroming en een uitnodigende entree biedt voor Nunspeet.  

Ondernemen2 juni 2020

Zoals bekend zijn een levendig centrum en een bloeiende recreatiesector cruciaal om Nunspeet vitaal te houden. Helaas hebben we de laatste tijd moeten meemaken het straatbeeld er zonder actieve ondernemers er echt heel anders uitziet. Lege winkelstraten,  gesloten campings, bijna geen kop koffie te krijgen! Gelukkig zien wij dat veel […]

Gemeentebelang blij met chloorvrij21 april 2020

De fractie van Gemeentebelang is blij met het besluit van het college het doelgroepen bad voor het nieuwe zwembad op de Wiltsangh uit te voeren volgens het nieuwe en innovatieve chloorvrij concept. Ervanuit gaande dat de door Gemeentebelang gestelde voorwaarden door het college kunnen worden ingevuld wordt het zwemmen aantrekkelijk […]

Gemeentebelang op pad met Staatsbosbeheer27 maart 2020

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft, nog voor de coronacrisis uitbrak, onder begeleiding van boswachter van Staatsbosbeheer Lennard Jasper een bezoek gebracht aan de bossen rondom Vierhouten.  Aanleiding waren vragen die Gemeentebelang had over onder andere het kapbeleid en de aankomende ‘recreatieve zonering’, waarbij bepaalde delen natuurlijk minder toegankelijk worden voor bezoekers. […]

Zorgen om ontwikkeling leegstand15 maart 2020

Nunspeet – Gemeentebelang heeft, in het verlengde van vragen van het CDA, schriftelijke vragen gesteld aan het college over de ontwikkeling van de leegstand in Nunspeet. Martin Mol: “Wij maken ons met name zorgen over de leegstand op sommige plekken centraal in ons dorp en de uitstraling die dit heeft […]

Gemeentebelang organiseert ook dit jaar weer de supporter van schoon actie10 maart 2020

Nunspeet – Net als voorgaande jaren gaan Gemeentebelang en Scouting Nunspeet dit jaar samen met Woonzorgnet en Jong&Politiek weer zwerfvuil opruimen. Zij doen gezamenlijk mee aan de landelijke actie Supporter van Schoon op zaterdag 21 maart. De opruimactie start om half twee vanaf het Stationsplein in Nunspeet. De deelnemers ruimen […]

Gemeentebelang bezoekt schaapskudde5 maart 2020

Nunspeet – Gemeentebelang heeft een bezoek gebracht aan de schaapskudde Elspeter Heide. Het bezoek stond in het kader van de plannen rondom het realiseren van een nieuwe Schaapskooi. De bestuursleden Ron de Bruijn en Willeke Eskes en herder Daphne van Zomeren waren vanuit de organisatie aanwezig om Gemeentebelang mee te […]

Uitkomsten themabijeenkomst aangeboden21 februari 2020

Nunspeet – Gemeentebelang heeft de uitkomsten van de door hen georganiseerde themabijeenkomst ‘onze leefomgeving mooi of een zooi?’ aangeboden aan wethouder Jaap Groothuis. Met inwoners, belangengroepen en politici is tijdens de themabijeenkomst gediscussieerd over de duurzaamheidsplannen op de directe leefomgeving. De deelnemers waren blij dat bij deze bijeenkomst ook de […]

Leefomgeving mooi of zooi?14 februari 2020

Nunspeet – Gemeentebelang heeft op 12 februari een themabijeenkomst onder de titel ‘onze leefomgeving mooi of een zooi?’ georganiseerd. Met inwoners, belangengroepen en politici is gediscussieerd over de duurzaamheidsplannen op de directe leefomgeving. Door de inleidende sprekers vanuit de gemeente Nunspeet en een expert die ervaring heeft met een wijk […]

Afhandeling evenementenvergunning moet beter2 februari 2020

NUNSPEET – Gemeentebelang wil dat de gemeente de aanvraag van evenementenvergunningen eenvoudiger maakt en de communicatie met de aanvrager verbetert. Ook wil Gemeentebelang graag dat men actief meedenkt met de aanvragers. Fractievoorzitter Marc Konings: “We hebben gelukkig nog veel evenementen in de gemeente Nunspeet en dat willen wij graag zo houden. […]

Heeft oud papier ophalen nog nut?28 januari 2020

Nunspeet – Sinds eind november bekend werd dat de subsidie op oud papier per 1 januari ging stoppen kreeg Gemeentebelang veel vragen hoe het nu met het oud papier moest. Raadslid Corrie Jansen: “Het bericht dat de subsidie regeling per 1 januari 2020 zou gaan stoppen kwam erg laat zodat […]

Gemeentebelang: Ontevreden gevoel over discussie toekomst Brandweer15 januari 2020

In de commissie AB is gesproken over de toekomstplannen van de veiligheidsregio (VNOG) en specifiek over de brandweer. Zoals al langer duidelijk was wordt er onder andere bezuinigd op het materieel ten behoeve van natuurbrandbestrijding. Hiervan heeft de gehele raad al aangegeven dat dit, gezien de daarmee verbonden veiligheidsrisico’s onaanvaardbaar […]

Onze leefomgeving mooi of een zooi?7 januari 2020

NUNSPEET – Gemeentebelang organiseert op 12 februari een themabijeenkomst over ‘onze leefomgeving mooi of een zooi?’ Het doel van de bijeenkomst is om met inwoners van gedachte te wisselen over de invloed van de duurzaamheidsplannen op de directe leefomgeving. De media staan er vol van: politici en wetenschappers die maatregelen […]

Gemeentebelang verbreedt LHBTI motie19 december 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van Burgemeester en Wethouders middels een motie gevraagd de Lokale Inclusie Agenda aan te grijpen om actief bij de te dragen aan een brede inclusieve samenleving. De motie, mede ingediend door het CDA en Christenunie, vraagt speciale aandacht voor elke inwoner die soms […]

Gemeentebelang bezoekt agrariër16 december 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft een werkbezoek gebracht aan Johan Schutte en zijn vrouw Esther, agrariër in Nunspeet. Van beide kanten was er belangstelling om van gedachten te wisselen over de positie van de boer en hun bedrijf nu deze door de stikstofcrisis zo in het nieuws zijn. De maat […]

Gemeentebelang Nunspeet vraagt wethouder PFAS-norm te verhogen29 november 2019

Gemeentebelang Nunspeet maakt zich zorgen over de gevolgen en problemen van de strenge PFAS-norm met betrekking tot grondverzet en projecten in de gemeente Nunspeet. In de raadsvergadering van donderdag 28 november heeft raadslid Corrie Jansen namens de fractie van Gemeentebelang daarom vragen over de PFAS-norm aan het college gesteld. “Gemeentebelang […]

Collectieve zorgverzekering Nunspeetse minima blijft in stand29 november 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft bij het college van Burgemeester en Wethouders aandacht gevraagd voor de collectieve zorgverzekering voor minima. Dit nadat eerder bekend werd dat diverse verzekeringsmaatschappijen stoppen met het aanbieden hiervan. Verantwoordelijk wethouder Van den Berg kon de fractie van de lokale partij snel geruststellen, in Nunspeet blijft […]

Gemeentebelang blij met steun aan AMVO7 november 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet is blij met de door het college van B&W toegezegde financiële steun aan de AMVO. Het voortbestaan van de vervoersdienst, bedoeld voor ouderen, stond onder druk. Voor Gemeentebelang, evenals het CDA, reden om herhaaldelijk aan het college te vragen om mee te denken aan een oplossing. […]

ALGEMENE BESCHOUWINGEN Op de programmabegroting 2020-20239 oktober 2019

Gemeentebelang complimenteert het college en de betrokken ambtenaren met de kwaliteit van de begroting. Nunspeet is een financieel gezonde gemeente en hoewel er de nodige uitdagingen zijn  en er voorbehouden zijn gemaakt is er toch weer een op papier sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Daar zijn we als Gemeentebelang blij mee omdat […]

Tablets voor WOC de Veluwse Heuvels28 september 2019

NUNSPEET – Vereniging Gemeentebelang heeft op 31 augustus de elfde editie van de Nunspeetse Heideloop georganiseerd.  Er waren weer diverse hardloop- en wandelroutes uitgezet vanaf de speelweide aan de Stakenbergweg. Bijna 160 wandelaars en ongeveer 175 hardlopers hebben deelgenomen aan deze editie van dit jaarlijkse evenement. Goede doelen  Gemeentebelang geeft […]

Ans Pluim in fractie Gemeentebelang27 september 2019

Nunspeet – Ans Pluim gaat vanaf de raadsvergadering in oktober de raadszetel van Edward Koers overnemen. Ans is al vele jaren lid van Gemeentebelang en goed thuis in de zaken die binnen onze  gemeente spelen. Edward Koers gaat Edward Koers heeft aangegeven dat hij om privéredenen zijn raadszetel wil opgeven. […]

Gemeentebelang geeft gift aan Vrienden van het Noord-Veluws Museum25 september 2019

Vereniging Gemeentebelang heeft een gift van 300 euro gegeven aan de Stichting Vrienden van het Noord-Veluws Museum. De voorzitter van de Vrienden van het Museum kreeg de cheque overhandigd van Corrie Jansen, coördinatrice van de Nunspeetse Heideloop. De elfde Nunspeetse Heideloop, georganiseerd door de Vereniging Gemeentebelang, was weer een succesvol […]

Gemeentebelang Nunspeet biedt petitie tegen bomenkap A28 aan20 september 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet zal maandag 23 september de petitie tegen massale bomenkap langs de A28 aanbieden aan burgemeester Breunis van de Weerd. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van andere Nunspeetse politieke partijen. De lokale partij heeft binnen enkele dagen bijna 1500 handtekeningen verzamelt. Volgens Gemeentebelang een duidelijk signaal dat […]

Gemeentebelang fel tegen mogelijke massale bomenkap A287 september 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet is fel tegen de plannen van Rijkswaterstaat om de middenberm en bermen van de A28 tussen Wezep en Harderwijk leeg te kappen. Om dit kracht bij te zetten wil de lokale partij actie ondernemen, o.a. door het inzamelen van handtekeningen. Gemeentebelang is blij met het initiatief […]

Succesvolle 11de Nunspeetse Heideloop1 september 2019

NUNSPEET – Vereniging Gemeentebelang heeft op 31 augustus de elfde editie van de Nunspeetse Heideloop georganiseerd.  Er was een hardlooproute van 5, 10 en 15 kilometer en de mogelijkheid om 10, 15 of 25 kilometer te wandelen. Onder zonnige omstandigheden waren start en finish zoals gebruikelijk op de speelweide aan […]

Nunspeet aan Zee: Europarcs Veluwemeer en Gemeentebelang vinden elkaar21 augustus 2019

NUNSPEET – Tijdens een werkbezoek van Gemeentebelang aan Europarcs Veluwemeer is uitgebreid gesproken over het onderwerp Nunspeet aan Zee. “Wij zoeken met nadruk de binding met het dorp Nunspeet en we hebben huurders en campinggasten die willen genieten van alles wat Nunspeet te bieden heeft” zegt Giel Hendrikx, manager van […]

Aftellen naar de 11e Nunspeetse Heideloop9 augustus 2019

NUNSPEET – Hardlopers en wandelaars kunnen zich weer opmaken voor een mooie loop over de bloeiende heide en door de mooie bossen van de gemeente Nunspeet. De 11e Nunspeetse Heideloop gaat op zaterdag 31 augustus van start op de gebruikelijke locatie aan de Stakenbergweg in Elspeet. Het terrein is licht […]

Gemeentebelang: Nunspeet kan niet leveren in de Regionale Energie Strategie6 augustus 2019

Nunspeet – Gemeentebelang vindt het jammer dat het college van burgemeester en wethouders heeft moeten erkennen, dat het voor gemeente Nunspeet lastig wordt om een substantiële bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES) te kunnen leveren. Dit naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen ten aanzien van dit landelijk initiatief. De […]

Regionale pers pakt zorgen Gemeentebelang met betrekking tot bomenkap op5 augustus 2019

Gemeentebelang blijft bomenkap intensief volgen3 augustus 2019

NUNSPEET – Gemeentebelang heeft onlangs vragen gesteld aan het college met betrekking tot de bomenkap. Al geruime tijd ontvingen zij signalen van inwoners over het kappen van bomen op zowel grond van de gemeente als van Staatsbosbeheer. Er wordt op diverse plekken flink gekapt en daarbij wordt vaak zwaar materieel […]

Recreatie Nunspeet onderwerp op Radio 129 juli 2019

Afgelopen maandag is er bij Radio 1 tussen 4 en 5 uur in het programma Nieuws en Co gesproken over recreatie op de Veluwe en met name in Nunspeet.  Als organisator van de themabijeenkomst “Toerisme: lust of last”, wat ook de aanleiding van de uitzending was, is Gemeentebelang samen met […]

Motie voor goede zorg dichtbij de inwoners16 juli 2019

NUNSPEET – Gemeentebelang heeft het initiatief genomen tot een raadsbrede motie richting de centrale regering in Den Haag om meer nadruk te leggen op de zorgen rondom de tekorten in het sociaal domein. De gemeente Nunspeet zal, bij ongewijzigde budgetten, bezuinigingen moeten doorvoeren om de financiële gevolgen te beperken. Minder […]

Nunspeet is een sterk toeristisch merk8 juli 2019

NUNSPEET – Gemeentebelang heeft de uitkomsten van de themabijeenkomst “toerisme lust of last” aangeboden aan wethouder Marije Storteboom. Zij zal de bevindingen van de aanwezigen meenemen tijdens de ontwikkeling van een visie ten aanzien van toerisme op de Veluwe. Dat toerisme een belangrijke (economische) pijler is voor de gemeente Nunspeet […]

Gemeentebelang stelt vragen over energietransitie7 juli 2019

Geacht college, Op 28 juni jl. is het landelijk klimaatakkoord gepresenteerd. Naar verwachting zal ik in oktober 2019, nadat alle betrokken partijen hun handtekeningen onder het akkoord gezet hebben, het uitvoeringsproces van start gaan. Volgens de landelijke planning zal 6 maanden na ondertekening de eerste versie RES Noord-Veluwe, waar Nunspeet […]

Gemeentebelang uit zorgen over bomenkap7 juli 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de boskap in de gemeente Nunspeet. Van diverse inwoners kwam er al langere tijd verontruste signalen binnen  bij de lokale partij over de hoeveelheid bomen die gekapt worden en de manier waarop dit gedaan wordt. […]

Gemeentebelang bezoekt voedselhulp Nunspeet4 juli 2019

NUNSPEET – Gemeentebelang Nunspeet heeft een werkbezoek gebracht bij de Voedselhulp Nunspeet. De lokale partij deed dit om enerzijds waardering te tonen voor de grote groep vrijwilligers die zich inzetten voor deze organisatie, als ook om aandacht te vragen voor de problematiek waar sommige inwoners van de gemeente Nunspeet mee […]

Inschrijving 11e Nunspeetse Heideloop geopend22 juni 2019

NUNSPEET – Op zaterdag 31 augustus zal de elfde Nunspeetse Heideloop van start gaan op de gebruikelijke locatie aan de Stakenbergweg in Elspeet. De voorbereidingen van het jaarlijkse wandel- en hardloopevenement zijn ondertussen in volle gang en de inschrijving is geopend. Ook voor deze elfde editie is er weer een […]

Gemeentebelang bezoekt camping De Vuurkuil15 juni 2019

Nunspeet- Gemeentebelang is op werkbezoek geweest bij camping De Vuurkuil. Aanleiding was dat de camping, gelegen in Hulshorst, meedoet aan het project Vitale Vakantieparken en zij nu ook een vergunning voor pauzewoningen hebben. In de jaren 90 kocht Cor Wajer senior deze camping. De visie die hij toen voor ogen […]

Gemeentebelang bezoekt camping De Vuurkuil15 juni 2019

Nunspeet- Gemeentebelang is op werkbezoek geweest bij camping De Vuurkuil. Aanleiding was dat de camping, gelegen in Hulshorst, meedoet aan het project Vitale Vakantieparken en zij nu ook een vergunning voor pauzewoningen hebben. In de jaren 90 kocht Cor Wajer senior deze camping. De visie die hij toen voor ogen […]

Gemeentebelang bezoekt Historisch museum Elspeet5 juni 2019

ELSPEET – De fractie van Gemeentebelang Nunspeet heeft een werkbezoek gebracht aan het Historisch Museum Elspeet. Daar werden ze bijgepraat over het museum, de VVV-functie en het Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in hetzelfde pand. Dick Hazeleger en Wim Heikoop, beiden bestuursleden van de Stichting Historisch Museum Elspeet, leidden de fractie rond […]

Fractie van Gemeentebelang op werkbezoek29 mei 2019

Nunspeet – Voor Gemeentebelang is welzijn en zorg een belangrijk thema. Sommige groepen, zoals personen met een verslavingsachtergrond en/of een psychische kwetsbaarheid, worden soms ten onrechte door de maatschappij gestigmatiseerd of genegeerd. Reden voor Gemeentebelang om het jaarlijkse fractie-uitje aan dit onderwerp te besteden.   De nachtopvang voor dak- en […]

Gemeentebelang: Voortbestaan AMVO-bussen in gevaar28 mei 2019

NUNSPEET – Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van B & W opgeroepen  mee te denken over mogelijkheden om de AMVO te continueren.  Al langere tijd is het een forse financiële uitdaging om de bussen op de weg te houden. Stichting Welzijn Nunspeet (SWN, voorheen SWON) heeft jarenlang, vanuit de eigen […]

Gemeentebelang wil regelingen toekomstbestendig wonen eenvoudiger15 mei 2019

Nunspeet – Gemeentebelang wil de verschillende regelingen omtrent toekomstbestendig wonen sterk vereenvoudigen en is blij dat het college van burgemeester en wethouders die mening deelt. Dit naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen. Raadsleden Corrie Jansen en Edward Koers: “Op gebied van toekomstbestendig wonen kennen we in onze gemeente de ‘Duurzaamheidslening’ […]

Ook de 3e Nunspeetse Lentetocht een succes11 mei 2019

Nunspeet – Op zaterdag 11 mei hebben 275 wandelaars deelgenomen aan de 3e Nunspeetse Lentetocht. Deze tocht werd georganiseerd door Vereniging Gemeentebelang om de gemeente Nunspeet en gezond bewegen te promoten. Er waren twee routes uitgezet door onze schitterende bossen waar het groen nu volop losbarst en je de geur […]

Gemeentebelang kiest ‘vrienden van het museum’ als goed doel voor 11e Nunspeetse Heideloop28 april 2019

NUNSPEET – Op de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Gemeentebelang is Stichting Vrienden van het Noord-Veluws Museum gekozen als goed doel van de 11e Nunspeetse Heideloop. Stichting Vrienden van het Noord-Veluws Museum gaf op de ledenvergadering van Gemeentebelang een presentatie over haar werkzaamheden ter ondersteuning aan het museum. Doordat de Vereniging […]

Gemeentebelang: Inwoners zijn drugsoverlast zat25 april 2019

Nunspeet – Gemeentebelang heeft donderdag tijdens de raadsvergadering het college van burgemeester en wethouders gevraagd om met concrete voorstellen te komen om aanhoudende overlast van drugsgebruik effectiever te kunnen bestrijden. Dit naar aanleiding van toenemende verontrustende signalen van inwoners. Fractievoorzitter Marc Konings geeft aan dat Gemeentebelang steeds vaker van inwoners […]

Is toerisme een lust of last?23 april 2019

NUNSPEET – Ervaren onze inwoners en belanghebbenden de toeristen als lust of als last? Gemeentebelang wil graag weten wat de ervaringen zijn en organiseert daarom op dinsdag 18 juni 2019 een themabijeenkomst over recreatie en toerisme. De bijeenkomst start om 19:30 uur in Villa Vennendal en is toegankelijk voor alle […]

Gemeentebelang blijft kritisch op provincie over afsluiten paden18 april 2019

Nunspeet – Gemeentebelang is blij dat het college van burgemeester en wethouders de wens heeft uitgesproken zo min mogelijk paden af te sluiten in de Nunspeetse bossen en natuurgebieden. Dit naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen. Wel blijft Gemeentebelang de plannen van de Provincie kritisch volgen. Raadslid Pieter-Jan van Rossen: […]

Voorinschrijving 3e Nunspeetse Lentetocht geopend15 april 2019

NUNSPEET – De voorinschrijving voor de 3e Nunspeetse Lentetocht is geopend. Wandelaars en liefhebbers kunnen zich via www.nunspeetselentetocht.nl alvast inschrijven als deelnemer aan de wandeltocht. Van te voren inschrijven heeft als voordeel dat de wandelaars sneller kunnen vertrekken bij de start. Ook voor de organisatie is de voorinschrijving belangrijk om […]

Gemeentebelang en Scouting ruimen zwerfafval op15 april 2019

NUNSPEET – Op zaterdag 13 april organiseerde Gemeentebelang in samenwerking met Scouting Nunspeet weer de Supporter van Schoon actie. Samen met de scouts gingen verschillende raadsleden van Gemeentebelang met een prikker en vuilniszak op pad. Scouting Nunspeet Gemeentebelang is blij dat Scouting Nunspeet zich ook elk jaar weer inzet voor […]

Sportbedrijf brengt Nunspeet in beweging9 april 2019

NUNSPEET – Tijdens een bezoek van Gemeentebelang aan het Sportbedrijf Nunspeet is gesproken over de vele verbeteringen die zijn doorgevoerd in de Brake. Dit om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen van een professionele sportaccommodatie en de uitstraling te verfrissen. Het Sportbedrijf is opgericht om de sportfaciliteiten in Nunspeet […]

Gemeentebelang en Scouting gaan zwerfafval opruimen4 april 2019

Net als voorgaande jaren gaan Gemeentebelang en Scouting Nunspeet weer zwerfvuil opruimen. Zij doen gezamenlijk mee aan de landelijke actie Supporter van Schoon op zaterdag 13 april. De opruimactie start om half twee vanaf het Stationsplein in Nunspeet. De scouts en leden van Gemeentebelang ruimen met prikkers en vuilniszakken vrijwillig […]

3e Nunspeetse Lentetocht op zaterdag 11 mei 201930 maart 2019

Op zaterdag 11 mei staat de derde editie van De Nunspeetse Lentetocht gepland. De Lentetocht is een wandeltocht door het prachtige natuurschoon van de gemeente Nunspeet. De natuur op de Veluwe komt in het voorjaar weer tot bloei wat ervoor zorgt dat het extra genieten is. Iedereen komt weer naar […]

Gemeentebelang uit zorgen over veiligheidsregio29 maart 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft bij het college van B&W haar zorgen geuit over de slechte financiële situatie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar onder andere de brandweer van Nunspeet en Elspeet onderdeel van zijn. Fractievoorzitter Martin Mol Vroeg het college of de hulpverlening niet in het geding kwam […]

Betaalbare huur27 maart 2019

Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van de gemeente Nunspeet vragen gesteld over de betaalbaarheid van huurwoningen voor inwoners met een laag inkomen die in verhouding een hoge huur betalen. In diverse media stond te lezen dat de belangenorganisatie van huurders, de Woonbond, heeft becijferd dat zo’n 300.000 huurders in verhouding […]

Gemeentebelang wisselt van fractievoorzitter25 maart 2019

Per 25 april aanstaande draagt Martin Mol het voorzitterschap van de fractie van Gemeentebelang over aan vicefractievoorzitter Marc Konings. Reden voor het besluit is dat de zakelijke werkzaamheden van Martin Mol dermate zijn toegenomen dat de werkzaamheden in het bedrijf niet meer te combineren zijn met het fractievoorzitterschap van Gemeentebelang. […]

Gemeentebelang wil Nunspeetse paden open houden19 maart 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet pleit bij het college van B&W voor het openhouden van Nunspeetse wandel- en fietspaden. Dit naar aanleiding van berichtgeving in de media en vragen van verontruste inwoners over het voornemen van de provincie Gelderland en natuurorganisaties om paden af te sluiten. De reden van deze afsluitingen […]

Gemeentebelang trekt aan de bel voor een zelfstandige gemeente Nunspeet25 februari 2019

De fractie van Gemeentebelang trekt aan de bel na een bericht in de media met als boodschap dat de provincie Gelderland, in ruil voor financiële hulp bij de aanleg van een op- en afrit A28 voor de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O), samenwerking tussen de gemeenten op de Noord-Veluwe […]

Jong Gemeentebelang zoekt jou!19 februari 2019

Politiek en zeker de lokale politiek raakt jongeren meer dan zij zelf denken. Beslissingen over het klimaat of evenementen gaan over de toekomst. En onze jongeren zijn de toekomst. Daarom heeft Gemeentebelang Nunspeet een jongerenafdeling, omdat wij met jongeren willen praten en niet over jongeren. En het project JONG & […]

BCE opnieuw hoofdsponsor van de Nunspeetse Heideloop1 februari 2019

NUNSPEET – Evenals vorig jaar is BCE uit Bilthoven hoofdsponsor van de Nunspeetse Heideloop. Het adviesbureau sponsort voor de tweede keer op rij het bekende wandel- en hardloopevenement van Vereniging Gemeentebelang. Goede doelen Nunspeetse Heideloop De elfde editie van de Nunspeetse Heideloop, met start en finish op de Stakenberg in […]

Gemeentebelang vraagt aandacht voor evenementen31 januari 2019

Tijdens het vragenhalfuurtje in de raadsvergadering van donderdag 31 januari heeft de fractie van Gemeentebelang vragen gesteld over de vergunningverlening voor evenementen. Onlangs werden fractieleden aangesproken door enkele inwoners die graag een meerdaags evenement willen organiseren. Daarvoor hadden zij het transferium op het oog, omdat zij daar vorig jaar ook […]

Even voorstellen: Tom Nowee en Jannie Drost19 december 2018

Goedendag, wij zijn Tom Nowee en Jannie Drost, twee nieuwe (Jong) Gemeentebelangers. Graag zouden wij ons in dit artikel willen voorstellen! Wie zijn wij? Wij zijn twee Bedrijfskunde MER studenten die zijn opgegroeid in Nunspeet. Door een project dat wij uitvoeren voor onze opleiding bij de gemeente, zijn wij terecht […]

Gemeentebelang stelt vragen over ATB-routes19 december 2018

NUNSPEET – Gemeentebelang heeft enkele schriftelijke vragen gesteld aan het college over de ontwikkeling van ATB-routes.In veel Veluwse gemeenten zijn de plannen om te komen tot een officiële mountainbikeroute in een vergevorderd stadium. Ook in Nunspeet staat een ATB-knooppuntenroute op de agenda voor uitvoering. Gemeentebelang is blij met de ontwikkeling […]

Gemeentebelang vraagt om Dag van de Duurzaamheid14 november 2018

Van het gas af, hoe doe je dat? Hoe kan ik bijen in mijn tuin meer ruimte geven? Hoe kan ik het best energie besparen? Hoe vraag ik subsidie aan voor een warmtepomp? Zo maar enkele vragen waar ook Gemeentebelang het antwoord niet op weet. In het coalitieakkoord hebben we […]

Gemeentebelang winnaar Nunspeet Verbindt5 november 2018

Gemeentebelang heeft de derde editie van Nunspeet Verbindt gewonnen. Nunspeet Verbindt heeft als doel elkaar beter te leren kennen en een kijkje te krijgen in elkaars belevingswereld. Door in teamverband opdrachten uit te voeren draagt Nunspeet Verbindt bij aan verbinding tussen verschillende maatschappelijke groeperingen. Het Gemeentebelangteam, bestaande uit Marije Storteboom, […]

Beschouwingen op de programmabegroting 2019-202218 oktober 2018

De programmabegroting 2019-2022 ontleent zich aan het collegeprogramma dat evenals het coalitieakkoord de ambitieuze titel heeft meegekregen: “Duurzaam koers houden”. De uitdaging voor onze gemeente ligt dan ook in de enorme opgave om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs waar te maken. Naast duurzaamheid als overkoepelend thema staan er […]

Statement inzake regenboogvlag11 oktober 2018

Gemeentebelang is opgericht in 1945 om op te komen voor gelijke behandeling van alle inwoners, ongeacht politieke overtuiging, geaardheid, ras of levensovertuiging. De regenboogvlag staat symbolisch gelijk aan de vlag van Gemeentebelang omdat wij sinds onze oprichting aandacht vragen voor gelijke behandeling. De vlag van Gemeentebelang of de regenboogvlag mag […]

Gemeentebelang geeft gift aan IJsclub Hulshorst6 oktober 2018

Vereniging Gemeentebelang heeft een gift van 300 euro gegegeven aan de IJsvereniging Hulshorst. André Hop kreeg namens de IJsvereniging Hulshorst de cheque overhandigd van Corrie Jansen, coördinatrice van de Nunspeetse Heideloop. De IJsvereniging Hulshorst was namelijk als goed doel gekoppeld aan de tiende editie van de Nunspeetse Heideloop van afgelopen […]

Gemeentebelang vraagt om maatwerk27 september 2018

Naar aanleiding van berichten die Gemeentebelang onlangs bereikten heeft raadslid Martin Juffer namens deze fractie in de raadsvergadering van donderdag 27 september enkele vragen aan het college gesteld. De berichten omvatten de boodschap dat enkele alleenstaande ouders uit de gemeente Nunspeet niet in staat waren om de gevraagde schoolbenodigdheden aan […]

GEMEENTEBELANG EN BCE HELPEN PHILADELPHIA22 september 2018

NUNSPEET – Vereniging Gemeentebelang en BCE hebben tijdens de familiedag op locatie Piersonstraat een cheque van duizend euro overhandigd aan Philadelphia. Het bedrag is bedoelt als bijdrage voor de aankoop van een labyrintfiets voor de bewoners. Met een labyrintfiets kunnen bewoners van de Piersonstraat virtuele fietstochten maken. De fietstochten op […]

Communicatie gemeente Nunspeet21 september 2018

NUNSPEET – Naar aanleiding van berichten in de media heeft de fractie van Gemeentebelang het college enkele vragen gesteld met betrekking tot bereikbaarheid en communicatie van de gemeente Nunspeet. De afgelopen dagen kwam in diverse media breed onder de aandacht dat de belanggroep Wij Verdienen Beter onderzoek heeft gedaan de […]

In debat met Gemeentebelang op de Dag van de Democratie13 september 2018

Gemeentebelang staat zaterdag 15 september op het Marktplein in Nunspeet in het kader van de ‘Internationale Dag van de Democratie’. Zij willen stilstaan bij het feit dat in een democratie inwoners de vrijheid hebben om hun stem te laten horen. Van 10:00 uur tot 14:00 uur staan de lokale politici […]

Inschrijving 10e Nunspeetse Heideloop geopend2 juli 2018

Op 25 augustus zal de tiende Nunspeetse Heideloop van start gaan op de gebruikelijke locatie aan de Stakenbergweg in Elspeet. De voorbereidingen van het loopevent zijn ondertussen in volle gang en de voorinschrijving is geopend. Speciaal voor de 10e editie is er een uniek aandenken beschikbaar voor alle deelnemers aan […]

Gemeentebelang op bezoek bij Circulus-Berkel23 juni 2018

Voor Gemeentebelang is duurzaamheid een belangrijk thema. Ook in het coalitieakkoord is duurzaamheid een van de kernthema’s voor de toekomst. Hierin is o.a. afgesproken dat we in gemeente Nunspeet het restafval naar 100kg per persoon willen terugbrengen. Voor Gemeentebelang een goede reden om de jaarlijkse fractie-dag in het teken te […]

Edward Koers raadslid voor Gemeentebelang1 juni 2018

NUNSPEET – Edward Koers is tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 mei beëdigd als raadslid voor Gemeentebelang. Door het succesvol afronden van de coalitieonderhandelingen heeft Marije Storteboom haar raadszetel weer ingewisseld voor een plek aan de collegetafel. De raadszetel die daarmee vrijkomt is voor Edward, die op de zevende plek […]

Twee wethouders namens Gemeentebelang24 mei 2018

NUNSPEET – Namens Gemeentebelang zijn Marije Storteboom en Mark van de Bunte de kandidaat-wethouders voor de komende vier jaar. Marije is huidig wethouder voor Gemeentebelang en wil de komende periode enthousiast haar werk voortzetten. Mark is nieuw in het college en gaat vol ambitie de uitdaging aan. Historisch Gemeentebelang bedrijft […]

Coalitieakkoord Nunspeet 2018-2022: ‘Duurzaam koers houden’ 23 mei 2018

Duurzaam op koers. Een mooi resultaat van de coalitie-onderhandelingen waar Gemeentebelang graag voor tekent!. Onderstaand persbericht is afkomstig van de gemeente Nunspeet. SGP, Gemeentebelang en ChristenUnie presenteren hun coalitieakkoord met als titel: ‘Duurzaam koers houden’. Onder leiding van SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder hebben de partijen overeenstemming bereikt over de koers […]

Tweede editie Nunspeetse Lentetocht19 mei 2018

Nunspeet – Ondanks een regenachtige start hebben afgelopen zaterdag 19 mei ruim 250 wandelaars deelgenomen aan de 2e Nunspeetse Lentetocht. Deze tocht werd georganiseerd door Vereniging Gemeentebelang. Er was een route uitgezet door onze schitterende bossen waar het groen nu volop losbarst en je de geur van de lente overal […]

2e Nunspeetse Lentetocht op zaterdag 19 mei8 mei 2018

Te voet de mooiste plekjes van de gemeente Nunspeet ontdekken? Zo begon de Nunspeetse Lentetocht een jaar geleden. Enkele enthousiaste lokale wandelfanaten staken de koppen bij elkaar en met meer dan 400 deelnemers op de eerste editie is een nieuw evenement geboren. Na het grote succes van de eerste Nunspeetse […]

Gemeentebelang huldigt jubilarissen12 april 2018

  Op de Algemene Ledenvergadering heeft de Vereniging Gemeentebelang maar liefst vijf jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen kregen een oorkonde en een fraaie (gele) bos bloemen uit handen van voorzitter Mark van de Bunte. De jubilarissen  Theo Kraandijk (25 jaar lid), Peter de Bolster (12,5 jaar lid), Piet de Boer (12,5 […]

Beëdiging 6 Gemeentebelangers in de gemeenteraad30 maart 2018

Met gepaste trots zijn tijdens de bijzondere raadsvergadering ‘installatie nieuwe raad’ maar liefst 6 Gemeentebelangers beëdigd in de nieuwe raad. Met bijna 3900 stemmen (een kwart van de kiesgerechtigden) is Gemeentebelang de komende periode 2018-2022 met 6 raadsleden vertegenwoordigd. Voorkeurstemmen voor de eerste 3 kandidaten De eerste drie kandidaat-raadsleden van […]

Afscheid Henry en Julia28 maart 2018

Tijdens een bijzondere raadsvergadering , waarin afscheid werd genomen van de oude gemeenteraad, heeft Gemeentebelang twee raadsleden in het zonnetje gezet. Henry Stulen en Julia Vriend hadden beide voorafgaand aan de verkiezingen aangegeven in de nieuwe raadsperiode 2018 – 2022 niet meer (direct) beschikbaar te zijn voor het raadswerk. Julia […]

Van 4 naar 6 zetels22 maart 2018

NUNSPEET- Gemeentebelang is blij met de grote winst bij de verkiezingen op 21 maart 2018. In 2014 werden 5 zetels behaald en nu zelfs 6. Dat ondanks de concurrentie van twee nieuwe lokale partijen die beiden de kiesdrempel niet haalden. Met een campagne op basis van realiteit en eerlijkheid bleef […]

Dochter voor lijsttrekker Marije Storteboom15 maart 2018

NUNSPEET- Lijsttrekker voor Gemeentebelang, Marije Storteboom is op 2 maart 2018 bevallen van haar derde dochter. Marije Storteboom die naast lijsttrekker ook wethouder in de gemeente Nunspeet is, is al vanaf 1 december 2017 uit de running wegens een zware medische behandeling bij haar middelste dochter. Hiervoor verbleef ze samen […]

Gemeentebelang ruimt zwerfvuil met scouts en bewoners Woonzorgnet3 maart 2018

NUNSPEET – Op vrijdag 3 maart en zaterdag 4 maart is de zwerfvuil opruimactie “Supporter van Schoon” weer georganiseerd door Gemeentebelang. Dit is het vijfde jaar dat Gemeentebelang in samenwerking met de scouts en bewoners Woonzorgnet zwerfvuil in de gemeente Nunspeet verzamelt. Vanuit de scouting, voor de vierde keer deelnemer […]

Pauzewoningen tijdelijke oplossing1 maart 2018

NUNSPEET- Gemeentebelang is blij te lezen dat het Nunspeetse college van B&W aan het einde van de periode met een plan komt voor pauzewoningen. Pauzewoningen zijn woningen die onder bepaalde voorwaarden en regelgeving geschikt gemaakt worden voor bewoning. Dit is met een tijdelijk karakter vanwege het feit dat het op […]

Gemeentebelang op bezoek bij Stichting Welzijn Nunspeet, de SWN.22 februari 2018

SWON Soms is het nog wat onwennig omdat de voormalige naam nog zo voor op de tong ligt na zo veel jaren. Die ene letter die nu weg is stond voor ouderen en Gemeentebelang is blij dat er breed welzijnswerk voor alle inwoners is van kinderen, pubers tot onze ouderen. […]

Gemeentebelang Nunspeet wil eigenaren van nieuwe woningen niet op extra kosten jagen12 februari 2018

NUNSPEET- De fractie van Gemeentebelang vraagt zich af wat de gevolgen voor kopers van nieuwe woningen in onze gemeente Nunspeet zijn nu de beslissing van Minister Wiebes van economische zaken en klimaat er ligt om het gebruik van aardgas versneld af te bouwen. Situatie nu Om de recente toename van […]

Gemeentebelang bezoekt lokaal bedrijf in Hulshorst.7 februari 2018

HULSHORST- Tijdens een bezoek aan Westerink Auto- en Machineservice in Hulshorst zag Gemeentebelang een florerend lokaal bedrijf wat vooral werkgelegenheid biedt aan inwoners uit het eigen dorp. Een bedrijf wat rekening houdt met de omgeving. Ontstaan Gerrit Westerink, die samen met mede-eigenaar Jan Hoksberg het bedrijf van zijn ouders voorzette, […]