Gemeentebelang Nunspeet

Gemeentebelang Nunspeet organiseert woensdagavond 12 februari een themabijeenkomst “onze leefomgeving mooi of een zooi?” om met de inwoners van gedachte te wisselen over de invloed van de regionale duurzaamheidsplannen op onze directe leefomgeving. De media staan er vol van: politici en wetenschappers die maatregelen voorstellen om onze leefomgeving duurzamer te maken en te behouden voor de toekomst. In juni moet er een plan in Den Haag liggen waarin onze regio laat zien hoe ze invulling gaat geven aan het opwekken van duurzame energie. Zonnepaneelvelden, windmolenparken of energielandgoederen;  wat zijn de kansen en mogelijkheden?

Meldt u zich aan voor deze themabijeenkomst door onderstaand formulier in te vullen.

Naam

Woonplaats

E-mail*

Aantal personen (namen opgeven bij 'Overige opmerkingen')

Overige opmerkingen

Mogen wij u op de hoogte houden over Gemeentebelang Nunspeet via e-mail?
 Ja Nee

De themabijeenkomst vindt 12 februari plaats in landgoedhotel Villa Vennendal, vennenpad 5 te Nunspeet en begint om 19.30.

Nieuws

Nunspeet aan Zee stap dichterbij · 20 januari 2021

Woensdagavond was er een informele raadsbijeenkomst (online) met als onderwerp Nunspeet aan Zee. Een van de speerpunten uit onze verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 20 jaar. Na een korte presentatie waar leuke ideeën naar voren kwamen was er gelegenheid om input te geven. Een goede toegankelijkheid van het terrein met een […]

Lees meer

Gemeentebelang Nunspeet: stop met afsluiten Veluwe · 20 januari 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet vraagt in een brandbrief aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Gelderland om voorlopig niet door te gaan met het project Recreatiezonering en aan grondeigenaren om niet zomaar natuurgebieden af te sluiten. De lokale partij mist onderbouwing en zeggenschap van inwoners in deze ingrijpende maatregelen op de Veluwe. […]

Lees meer

Streefpunten

Afspraken gemaakt om te komen tot minder administratieve lasten voor ondernemers en modern toezicht, ook vergunningverlening is versimpeld. Er is nieuw eenduidig reclamebeleid gekomen, met meer mogelijkheden om de open ruimte fraai te houden. Succesvol bij de landelijke overheid gelobbyd om schijnconstructies tegen te gaan. Geen verdringing op de arbeidsmarkt door valse concurrentie. Nog meer veilige loop –en fietsroutes naar scholen: veiligheid voor onze kinderen.