Gemeentebelang Nunspeet

Gemeentebelang Nunspeet organiseert woensdagavond 12 februari een themabijeenkomst “onze leefomgeving mooi of een zooi?” om met de inwoners van gedachte te wisselen over de invloed van de regionale duurzaamheidsplannen op onze directe leefomgeving. De media staan er vol van: politici en wetenschappers die maatregelen voorstellen om onze leefomgeving duurzamer te maken en te behouden voor de toekomst. In juni moet er een plan in Den Haag liggen waarin onze regio laat zien hoe ze invulling gaat geven aan het opwekken van duurzame energie. Zonnepaneelvelden, windmolenparken of energielandgoederen;  wat zijn de kansen en mogelijkheden?

Meldt u zich aan voor deze themabijeenkomst door onderstaand formulier in te vullen.

Naam

Woonplaats

E-mail*

Aantal personen (namen opgeven bij 'Overige opmerkingen')

Overige opmerkingen

Mogen wij u op de hoogte houden over Gemeentebelang Nunspeet via e-mail?
 Ja Nee

De themabijeenkomst vindt 12 februari plaats in landgoedhotel Villa Vennendal, vennenpad 5 te Nunspeet en begint om 19.30.

Nieuws

Gemeentebelang in de bres voor de BOA’s · 29 april 2021

Nunspeet – Gemeentebelang heeft tijdens de behandeling van de perspectievennota aandacht gevraagd voor capaciteitsuitbreiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Ook vraagt de lokale partij aandacht voor een nieuwe schaapskooi in Elspeet met voldoende ruimte voor uitbreiding van de kudde en een onderzoek naar een milieustraat in Nunspeet.  Meer BOA-capaciteit De […]

Lees meer

Duidelijkere informatie rondom begraven en begraafplaatsen · 26 april 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft het college gevraagd om betere en duidelijkere informatievoorziening rondom begraven en begraafplaatsen. Informatieborden op de begraafplaatsen moeten worden aangevuld en praktische informatie en regels op de website van de gemeente duidelijker en uitgebreider weergegeven. Hier is inmiddels door de gemeente mee begonnen. Ook gaat de […]

Lees meer

Streefpunten

Afspraken gemaakt om te komen tot minder administratieve lasten voor ondernemers en modern toezicht, ook vergunningverlening is versimpeld. Er is nieuw eenduidig reclamebeleid gekomen, met meer mogelijkheden om de open ruimte fraai te houden. Succesvol bij de landelijke overheid gelobbyd om schijnconstructies tegen te gaan. Geen verdringing op de arbeidsmarkt door valse concurrentie. Nog meer veilige loop –en fietsroutes naar scholen: veiligheid voor onze kinderen.