Gemeentebelang Nunspeet

Tijdens een werkbezoek aan de scouting door een deel van de fractie van Gemeentebelang is nogmaals duidelijk geworden hoe belangrijk de bijdrage van de vrijwilligers voor deze organisatie is.

De rond de 120 leden van de scouting krijgen activiteiten aangeboden die als kenmerk hebben dat ze leerzaam zijn en dat er geen competitiedrang inzit. Het gaat er met name om dat de kinderen van 5-18 jaar leren voor zichzelf te zorgen en dat ze doorlopend leren. Hierin staat het buitenleven centraal. Dit vergt veel begeleiding en daar zorgt een leger van ruim 60 gemotiveerde vrijwilligers voor.

Aangezien de vereniging beperkte middelen heeft uit verhuur van de beschikbare panden en beperkte bijdrage  vanuit de leden doen deze vrijwilligers ook enorm veel aan het onderhoud van de panden.

Het bestuur ziet als grote uitdagingen voor de nabije toekomst enerzijds het wegwerken van de wachtlijst van potentiële leden, op zich een luxeprobleem in deze tijd maar er moet wel een oplossing worden gevonden en anderzijds het achterstallig onderhoud van de panden. Hier moet echt wat aan gebeuren maar dit kan niet meer volledig neergelegd worden bij de vrijwilligers en de reserves schieten te kort om dit te laten doen.

Nieuws

Gemeentebelang blij voor Elspeet · 20 januari 2022

Elspeet – De definitieve doorstart van het Kulturhus is een feit!  Gemeentebelang is blij voor Elspeet dat er nu weer een dorpshuis is voor alle Elspeters. Het Kulturhus heet dan ook voortaan Dorpshuis Elspeet. Een delegatie van de fractie en steunfractie hebben de gemeentevlag aangeboden aan Kees van den Bosch,  […]

Lees meer

Gemeentebelang trots op hoog(s)tepunt op De Wiltsangh · 14 december 2021

Het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe zwembad, sporthal en turnhal is voor Gemeentebelang letterlijk een hoogtepunt. De lokale partij is trots op de sportieve ambities van de gemeente en kijkt uit naar de opening van een uniek en prachtig sport- en recreatiecentrum eind 2022. Win-win Gemeentebelang heeft […]

Lees meer

Streefpunten

Afspraken gemaakt om te komen tot minder administratieve lasten voor ondernemers en modern toezicht, ook vergunningverlening is versimpeld. Er is nieuw eenduidig reclamebeleid gekomen, met meer mogelijkheden om de open ruimte fraai te houden. Succesvol bij de landelijke overheid gelobbyd om schijnconstructies tegen te gaan. Geen verdringing op de arbeidsmarkt door valse concurrentie. Nog meer veilige loop –en fietsroutes naar scholen: veiligheid voor onze kinderen.