Gemeentebelang Nunspeet

Woensdag 25 augustus jl. was de laatst georganiseerde buiten speeldag vanuit het zomerprogramma van Nunspeet Beweegt op het veldje bij de Petraschool.

Veel plezier

Dit was een mooie reden voor raadslid Corrie Jansen en steunfractieleden Petra van Olst en Korine Koers, om een bezoekje af te leggen. Ondanks dat de opkomst niet heel hoog was hadden de kinderen die meededen dikke schik. Ook tijdens de vakantie willen kinderen bewegen.

Creatiever

Op de vraag of de activiteiten in de Coronatijd veel minder zijn geworden kregen wij een verrassend antwoord. Deze zijn niet minder geworden, maar de organisatie is wel creatiever geworden. Zo zijn er bijvoorbeeld bij verschillende tehuizen balkondansen georganiseerd in samenwerking met Heidy van Idance. Ook is er informatie naar scholen gestuurd om kinderen tijdens het thuisonderwijs in beweging te houden. Een ander mooi voorbeeld is de spelkist. Nunspeet Beweegt heeft deze geïntroduceerd bij ouderenorganisaties zoals de Oranjehof. Aan hen is uitgelegd hoe je met de inhoud heel makkelijk een beweegmoment kunt creeren. Hebben bewoners bijvoorbeeld een half uurtje niets te doen, dan kan dit worden opgevuld met een beweegspel of activiteit. Bij het WOC de Veluwse Heuvel is ook een spelkist aangeschaft. Dit zijn mooie initiatieven om bewegen meer te stimuleren. Gemeentebelang ziet hierin het doel van Nunspeet Beweegt duidelijk terug. Activiteiten ontwikkelen en opzetten waarna het ingebed wordt binnen organisaties.

Bewegen voor iedereen

Er zijn ook aandachtspunten genoemd zoals het contact met scholen wat niet altijd makkelijk loopt. Scholen hebben een druk programma maar Gemeentebelang vindt ook dat bewegen erg belangrijk is voor de ontwikkeling van lichaam en hersenen. Verder zou de organisatie graag meer doen met inclusief bewegen, bewegen voor iedereen. Om dit mogelijk te maken zijn vrijwilligers nodig. Vanuit de Gymverening is al wel een mooi een mooi initiatief opgepakt; samen op maandagavond sporten. Wij vonden het een interessant bezoek.

 

Nieuws

Gemeentebelang: Vrijwilligers enorm belangrijk voor de scouting · 17 oktober 2021

Tijdens een werkbezoek aan de scouting door een deel van de fractie van Gemeentebelang is nogmaals duidelijk geworden hoe belangrijk de bijdrage van de vrijwilligers voor deze organisatie is. De rond de 120 leden van de scouting krijgen activiteiten aangeboden die als kenmerk hebben dat ze leerzaam zijn en dat […]

Lees meer

Wolf en schaapskudde, hoe nu verder? · 17 oktober 2021

Nunspeet – Welke maatregelen kan de stichting schaapskudde Elspeterheide nemen om in hetzelfde gebied als de wolf te kunnen verblijven. Dit vroeg de fractie van Gemeentebelang zich af tijdens een werkbezoek aan de kudde en zij hebben hier uitvoerig over gesproken met het bestuur van de organisatie en de herderin […]

Lees meer

Streefpunten

Afspraken gemaakt om te komen tot minder administratieve lasten voor ondernemers en modern toezicht, ook vergunningverlening is versimpeld. Er is nieuw eenduidig reclamebeleid gekomen, met meer mogelijkheden om de open ruimte fraai te houden. Succesvol bij de landelijke overheid gelobbyd om schijnconstructies tegen te gaan. Geen verdringing op de arbeidsmarkt door valse concurrentie. Nog meer veilige loop –en fietsroutes naar scholen: veiligheid voor onze kinderen.