Gemeentebelang Nunspeet

Tot ongenoegen van de deelnemers en de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten heeft SWN met ingang van het nieuwe seizoen(september)  ook Tai-Chi in Vierhouten beëindigd.  Volgens het bestuur van SWN was er te weinig deelname en was het daardoor niet rendabel. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld de activiteit in Nunspeet/Veluvine voort te zetten.

Gemeentebelang hanteert als uitgangspunt dat iedereen in alle kernen moet kunnen meedoen. Dit sluit ook aan bij de inclusieagenda. Aangezien SWN nu helemaal geen activiteiten meer heeft in Vierhouten heeft Ans Pluim namens Gemeentebelang vragen gesteld over de verdeling van de subsidies over de kernen. De interesse gaat met name uit naar de volgende zaken:

  • Wat zijn de voorwaarden voor het verdelen van de subsidies richting de kernen?
  • Is een uitgangspunt dat in alle kernen activiteiten georganiseerd moeten worden door welzijnsorganisaties?
  • Vindt het college het reëel dat activiteiten altijd rendabel moeten zijn?

Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college en hebben ook gevraagd of het college bereid is, indien daar aanleiding voor is, in gesprek te gaan met SWN.

Nieuws

Kulturhus wordt dorpshuis · 21 oktober 2021

Gemeentebelang zal blij zijn als in de raadsvergadering van oktober ten aanzien van het Kulturhus een definitief besluit valt. Het ziet ernaar uit dat na jaren inspanning van de vele betrokkenen de SDE, Stichting Dorpshuis Elspeet, de exploitatie vanaf 1 januari 2022 gaat draaien.  De gemeente zal in eerste instantie […]

Lees meer

Gemeentebelang: Vrijwilligers enorm belangrijk voor de scouting · 17 oktober 2021

Tijdens een werkbezoek aan de scouting door een deel van de fractie van Gemeentebelang is nogmaals duidelijk geworden hoe belangrijk de bijdrage van de vrijwilligers voor deze organisatie is. De rond de 120 leden van de scouting krijgen activiteiten aangeboden die als kenmerk hebben dat ze leerzaam zijn en dat […]

Lees meer

Streefpunten

Afspraken gemaakt om te komen tot minder administratieve lasten voor ondernemers en modern toezicht, ook vergunningverlening is versimpeld. Er is nieuw eenduidig reclamebeleid gekomen, met meer mogelijkheden om de open ruimte fraai te houden. Succesvol bij de landelijke overheid gelobbyd om schijnconstructies tegen te gaan. Geen verdringing op de arbeidsmarkt door valse concurrentie. Nog meer veilige loop –en fietsroutes naar scholen: veiligheid voor onze kinderen.