Gemeentebelang Nunspeet

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft, op initiatief van PvdA/Groen Links, een motie mede ingediend met als doel om op 11 oktober 2021, Coming-out dag,  de regenboogvlag te laten hijsen. De regenboogvlag is in de ogen van de lokale partij een symbool van inclusie en dat is zeker in deze tijd van enorm van belang. De motie is door een meerderheid in de raad aangenomen.

Gemeentebelang heeft al 75 jaar als belangrijke kernwaarde dat iedereen ertoe doet en erbij hoort onafhankelijk van ras, geslacht, eventuele geestelijke of lichamelijke beperking en seksuele voorkeur. Raadslid Martin Juffer: “Wij hebben dan ook actief meegedacht over de totstandkoming van de inmiddels goedgekeurde inclusieagenda. Diversiteit en gelijkwaardigheid spreekt voor ons voor zich. Uit gesprekken met mensen vanuit de LHBTI gemeenschap is ons wederom duidelijk geworden wat de schrijnende gevolgen zijn van het ‘er niet bij mogen horen’. Met name jongeren worstelen dagelijks met alles bepalende levensvragen over leven en dood! Daaruit blijkt hoezeer deze groep behoefte heeft aan erkenning omdat ze nog steeds niet gelijkwaardig behandeld worden door iedereen in de maatschappij”

Symbool

In de motie is de regenboogvlak nadrukkelijk benoemd als symbool voor gelijkheid van alle mensen met op deze dag specifieke aandacht voor de LHBTI-gemeenschap. In de motie wordt dan ook gevraagd om nog deze periode het vlagprotocol opnieuw te bekijken en te bepalen bij welke incidentele gelegenheden eventueel andere vlaggen gehesen zouden moeten worden. Fractievoorzitter Marc Konings: “Het is onbegrijpelijk dat het in deze tijd nog nodig is om aandacht te vragen voor de gelijkwaardigheid van groepen mensen. Wij merken echter dat dit helaas nodig is, daarom hebben wij ook deze motie mede ingediend.

Aangenomen

De motie is overgenomen door het overgrote deel van de raad. In Nunspeet zal dus op 11 oktober de gemeentevlag vervangen tijdelijk worden vervangen door de regenboogvlag. Gemeentebelang vindt dit een  goed signaal naar mensen die (nog) niet gelijkwaardig worden behandeld, waaronder de LHBTI-gemeenschap.

Nieuws

Aandacht voor geweld tegen vrouwen · 25 november 2021

Nunspeet – Gemeentebelang heeft aandacht gevraagd om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. Dit heeft ertoe geleid dat het gemeentehuis op 25 november aan de buitenkant oranje is aangelicht. In het kader van ‘Orange the World’ is oranje de symbolische kleur om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. In […]

Lees meer

Kandidatenlijst Gemeentebelang vastgesteld · 11 november 2021

NUNSPEET – Tijdens de bijzondere ledenvergadering van de Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de periode 2022-2026 vastgesteld. De leden hebben onder luid applaus een lijst van 30 kandidaten aangewezen voor op het stembiljet van 16 maart 2022. Traditiegetrouw is de lijst een mix van ervaren […]

Lees meer

Streefpunten

Afspraken gemaakt om te komen tot minder administratieve lasten voor ondernemers en modern toezicht, ook vergunningverlening is versimpeld. Er is nieuw eenduidig reclamebeleid gekomen, met meer mogelijkheden om de open ruimte fraai te houden. Succesvol bij de landelijke overheid gelobbyd om schijnconstructies tegen te gaan. Geen verdringing op de arbeidsmarkt door valse concurrentie. Nog meer veilige loop –en fietsroutes naar scholen: veiligheid voor onze kinderen.